Holberg, Ludvig Uddrag fra DON RANUDO DE COLIBRADOS

S. 226
Nabocodonosser, Nebukadnezar (605-562 f. Kr.). Ifølge Daniels Bog (4. Kap.) levede N. 7 Aar som Dyr blandt Dyrene og aad Græs. - Clerecie, Præsteskab. - Deputerede, Udsendinge; Repræsentanter. - Helgen, from Mand.