Holberg, Ludvig Uddrag fra DET LYKKELIGE SKIBBRUD

HENRICH.

Han selv heder Henrich.