Holberg, Ludvig Uddrag fra LIIGBEGIÆNGELSE

S. 459
betage, berøve, frarøve. - Dydziirede, ærbare. - imellem 9 og 10 Slet, mellem Kl. 9 og 10. - tienst-ydmygste, meget ærbødige. - Petition, Begæring, Andragende. - Seigneurs, fr. (fornemme) Herrer. - Bilthugger paa Kongens Nye-Torv. Montaigu boede en Tid hos Billedhugger Heimbrodt paa Kongens Nytorv. - Geleide, Ledsagelse, Følge. - Comitat, lat. Ledsagelse, Følge. Occasz'on, Lejlighed. - præcise Klokken 5 etc., Teaterplakaterne havde en lignende Ordlyd. - manqvere, mangle. - Condition, Betingelse. - Venner, hos Dass: Herrer. - Theemand, Vært i et Tehus, Indehaver af en Restaurant.