• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Anden person
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
  • Samlingstekst
  • Redaktionelt
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Anden person Oehlenschläger, Adam Fjern begrænsning Anden person: Oehlenschläger, Adam Emneord historie Fjern begrænsning Emneord: historie

Søgeresultater

Kvædlinger eller Smaakvad

Den Danske Rim-Krönike

Optrin af Kæmpelivets Undergang i Nord

Mands Minde 1788-1838. Foredrag over det sidste halve Aarhundredes Historie

Om Krønikens Dyrkning

Danne-Virke et Tids-Skrift. Fjerde Bind

Det Danske Samfund

Krønikens Gienmæle

Nordens Mytologi eller Udsigt over Eddalæren for dannede Mænd der ei selv ere Mytologer

Et Par Ord i Anledning af det forkyndte Sørgespil: Signe.

Hvem er den falske Prophet? Hvem forvirrer Folket? Svar til Recensenten i Litt. Tid. No. 12 og 13

Rim og Sange til Fædrelandets Historie, samlede og den Danske Ungdom tilegnede

Sang ved Ellevte Februars Minde i Danske Samfund

Indbydelse til Gamle Nordens Venner

Kort Begreb af Verdens Krønike i Sammenhæng

Nordens Mythologi eller Sindbilled-Sprog historisk-poetisk udviklet og oplyst

History of the Northmen, or Danes and Normans, from the Earliest Times to the Conquest of England by William of Normandy

Et Par Ord om vore Oldtids Minder

Imod den lille Anklager, det er Prof. H. C. Ørsted, med Beviis for at Schellings Philosophie er uchristelig, ugudelig og løgnagtig

Et Par Ord om Oldgrandskning