Grundtvig, N. F. S. Sang ved Ellevte Februars Minde i Danske Samfund

Sang
ved
Ellevte Februars Minde
i
Danske Samfund.


Kjøbenhavn. Trykt hos J. D. Qvist, Bog- og Nodetrykker, Badstuestræde Nr. 124. 1843.

2

Mel. Kongehaand og Folkestemme.

1

📌Axelstad med grønne Volde!
📌Kiøbenhavn ved Bølgen blaa!
Adelskab med Herreskjolde
Vandt Du under Skyer graa!
Det var under Lynilds Kierte,
Det var under Vinters Hjerte,
Fremforalt i Februar,
Natten mørk med Daaden klar!

2

Derfor skal i 📌Danevangen
Ei uddøe dit Adelsnavn,
Derfor skal i Folkesangen
Altid blomstre 📌Kiøbenhavn,
Kaldes trindt i Hytter lave
📌Rosenborg med 📌Kongens Have,
Hvor om Vintren Blomst og Fugl
Leve end og lege Skjul!

3

Ikke blot hvor Lamper funkle
Blændende paa 📌Hallandsaas,
Men og hvor ved Lamper dunkle
Skjalde-Lyn i Løndom saaes,
3Grønnes Du paa begge Sider,
Blomstrer Du ved Juletider,
Svinger sig med Sang i Sky
Fuglen under Nytaars-Ny!

4

Paa din 📌Vestervold Kiærminder
Deilig blaane under Snee,
Derhos og paa Danske Kinder
Røde Roser vil man see;
Der det var, de kiække Fædre
Stod i Storm som Ingen bedre,
Der det var, da høit det gjaldt,
📌Danmark stod og Stormen faldt!

5

Om din 📌Grønning imod Østen,
Dør om Dør med Bølgen blaa,
Fandtes end i Efterhøsten
Friske dine Palmer staae,
Og, trods 📌Nordens Vinterkulde,
Brat om Vaaren grødefulde;
Fredens Træ'r paa Skjalde-Sprog
Dækked Du med Dannebrog!

6

Paa din 📌Strandvei Fuglen synger,
Selv naar Bøg har Rim for Løv,
Som naar Maste-Skoven gynger,
Glimter giennem Sky af Støv;
Det er Svanen honningmundet,
Svanen over 📌Øre-Sundet,
Immer lige nær sin Død,
Lige stemt til Sangen sød!

7

4Svanen synger over Voven:
Vær lyksalig, 📌Axelstad!
Frodig groe i Maste-Skoven
Dannemænd som Blomst og Blad!
Der blev 👤Tordenskjold begravet,
Der af 📌Kongedyb paa Havet
Han stod op med 📌Danmarks Roes,
Han stod op i 👤Villemoes!

8

Der var giemt fra gamle Dage
Gude-Snekken underfuld,
Der opvaagned Asa-Brage,
Med sin Harpes røde Guld;
Han stod op i 👤Øhlenslæger,
Derfor drikke Brages Bæger
Daner alle nu med Sang,
Love Daad ved Arvegang!

9

Skiøn er Arven efter Fædre
Mellem Dan og 👤Tordenskjold,
God er Arven, ingen bedre,
Fra den Danske Skjoldmø-Old;
Ungdom! Himlen dig velsigne,
Saa din Daad maa Arven ligne!
📌Axelstad! for fulde Seil
Viis Du Vei med Gyldenspeil!

N. F. S. Grundtvig.