• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Anden person
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
  • Samlingstekst
  • Redaktionelt
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Sted Tyskland Fjern begrænsning Sted: Tyskland Perioid Ssi adl-periods-romantik1800-70-root Fjern begrænsning Perioid Ssi: adl-periods-romantik1800-70-root

Søgeresultater

En mærkelig Spaadom ogsaa om Dannemark efter en gammel Haandskrift

Frisprog mod H. H. Hr. Biskop Mynsters Forslag til en ny Forordnet Alterbog

Mands Minde 1788-1838. Foredrag over det sidste halve Aarhundredes Historie

Haandbog i Verdens-Historien. Anden Deel

Et Par Ord i Anledning af den gamle Præsts Skrivelse til Fyens og Ribes kaarede Bispe (i Skilderiet No. 54 og 55)

Kong Harald og Ansgar. Rim-Blade af Danmarks Kirke-Bog til Jubel-Aaret

Saga om Haldans Sønner og Harald Hyldetan. (Af Søgubrot)

Nyaars-Ønske i Danske Samfund

Hvorfor kaldes vi Lutheraner? Prædiken paa Alle Helgens Dag

Brage-Snak om Græske og Nordiske Myther og Oldsagn for Damer og Herrer

Om Dannefæ og Hittegods

Rimelige Strøe-Tanker ved Kalundborgs i Livet vel meriterede Stads-Satyrikus Jens Baggesens Grav

Om den Lancasterske Methode

Danmarks Krønike af Saxo Grammaticus. Første Deel

Om Videnskabeligheds Forhold til Erfaring og sund Menneske-Forstand

Psalmer og aandelige Sange af Thomas Kingo , samlede og udgivne af P.A. Fenger

Bøn og Begreb om en Dansk Høiskole i Soer

Det Danske Samfund

Krønikens Gienmæle

Den 28de Mai i Danske Samfund