Hostrup, C. Uddrag fra GJENBOERNE

FØRSTE.

Aa det er sgu den Kjælling, det tør jeg bande paa, for hun er nu bleven saa grumme højbenet, siden han er kommen til at kjøre med den Fløjels.