Hostrup, C. Uddrag fra GJENBOERNE

ANDEN.

Nej, ser du, jeg ræsonnerer nu som saa: naar de vil betale mig honnet, for at jeg skal drikke 16 en Sopken mindre, saa vil jeg betænke mig derpaa; men naar de baade forlanger, at jeg skal lade være at drikke - naturligvis til Maade - for jeg drikker aldrig mere, end som at jeg kan passe Værkstedet - naar de baade forlanger det, og saa tilligemed, at jeg skal betale dette hersens Kontinent, saa er det sgu en urimelig Tale.