Hostrup, C. Uddrag fra GJENBOERNE

FØRSTE.

Ja vel! men tro du mig, det er inte andet - men inte mine Ord igjen - hviskende det er inte andet end den rene Kabale.