Hostrup, C. Uddrag fra GJENBOERNE

ANDEN.

Kaba - hvad siger du? jeg hørte inte rigtig.