Hostrup, C. Uddrag fra GJENBOERNE

FØRSTE.

Det er Filureri, min Bro'r! For saadan sagde han, Søren Luft, Brændevinsmanden, og han veed det, for han er jo selv emplaseret i Sagen; hør, Per, sagde han, det er inte andet end den rene Kabale.