Hostrup, C. Uddrag fra GJENBOERNE

ANDEN.

Hvad, vil du gaa nu allerede? hvad haster det?