Hostrup, C. Uddrag fra GJENBOERNE

ANDEN.

Er det da kanske deres Trimulanter, du løber efter?