Hostrup, C. Uddrag fra GJENBOERNE

FØRSTE.

Aa Død og Plage! hvor det er dejligt!