Hostrup, C. Uddrag fra GJENBOERNE

FØRSTE.

Ja natyrlig - og saa er jeg Slesvigholstener.