Hostrup, C. Uddrag fra GJENBOERNE

KLINT.

Hvad, er De Slesvigholstener?