Hostrup, C. Uddrag fra GJENBOERNE

ANDEN.

Hør, veed du hvad, Per, det skulde du inte.