Hostrup, C. Uddrag fra GJENBOERNE

ANDEN.

Aa sikke noget! men du skal holde dig ved din Handtering og huske paa, at du kun er Øltapper.