Hostrup, C. Uddrag fra GJENBOERNE

FØRSTE
vred.

Ja men er jeg Øltapper, saa er du en gammel Svinepels, der har du min Mening.