Hostrup, C. Uddrag fra GJENBOERNE

ANDEN
hidsig.

Hvad - er jeg en Svinepels, siger du?