Hostrup, C. Uddrag fra GJENBOERNE

KLINT.

Ja den Kategori bruger vi ikke paa Regensen; vi vilde kalde ham en Filister.