Hostrup, C. Uddrag fra GJENBOERNE

KLINT.

Ja vist er jeg vis paa det.