Hostrup, C. Uddrag fra GJENBOERNE

FØRSTE.

Nu er Vrøvlet endt,
saa til Sagen!