Hostrup, C. Uddrag fra GJENBOERNE

BASALT.

Førend jeg stiger
til min Plads,
skyldigst jeg siger:
Gratias!

Kryber op paa Bordet.