Hostrup, C. Uddrag fra GJENBOERNE

KLINT.

Da jeg hverken er Dødbider eller Hospitalslem, men derimod aldeles enig med den ærede Taler, vil jeg tillade mig med et Par Ord nærmere at oplyse, hvorledes det for Tiden virkelig er grumme galt fat. Jeg vil ikke tale om Kunstens Forfatning, ikke om at Musen synes at ville slaa Haanden af Digterne, hvorfor de nu begynder at digte paa anden Haand, eller om at Dansekunsten har overskrævet de øvrige Kunster, saa at Kunsten egentlig talt kun staar paa eet Ben; jeg vil ikke tale om Videnskabens Forfatning, om at Vandkuren nu helbreder alle 38 Patienter og netop derved slaar alle Medicinere ihjel; jeg vil ikke tale om, at Theologien -