Holberg, Ludvig Uddrag fra HEXERIE ELLER BLIND ALLARM

LEANDER.

Jo det gaaer got Henrich! denne Doctor-Machine gir os allene 4 Loger. Nu kand du øve dig lidt, medens jeg gaaer ud.

Henrich øver sig i Doctor Machinen ved den eene Side mod Spectatores.