Holberg, Ludvig Uddrag fra DEN POLITISKE KANDSTØBER

ANTONIUS

Ney saa mænd giør jeg ey, Henrich; jeg er en god ærlig Handverksmand, som ingen Complimentationer har lært. Jeg siger kun slet og ret, at jeg har Elskov til hans Dotter, og begierer hende til Hustrue.