Holberg, Ludvig Uddrag fra DEN POLITISKE KANDSTØBER

GESKE

Beed jer Madame, min Søn, at hun ikke bliver vred, det skal blive vist færdig til i Morgen.