Holberg, Ludvig Uddrag fra DEN POLITISKE KANDSTØBER

HENRICH

Der holdes alle Dage et Collegium, som de kalder Collegium Polemiticum, hvor over tolv Personer kommer sammen og snakker om Stats-Sager.