Holberg, Ludvig Uddrag fra DEN ELLEFTE JUNII

HENRICH.

Ja, jeg har vovet mit Liv for dig, men det vil intet sige, naar jeg seer, at du skionner derpaa; jeg skal videre staae dig bi til det yderste, som en troe Broer og Fetter.

Studenstrup tar ham om Halsen og græder. Henrich græder ogsaa.