Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra ROSKILDE-RIIM

Og det var fjerde Kristian,
Han sad paa Danmarks Trone,
Og det var Holger Herremand,
Han bygged udi Skone,
Det var Hr. Mads i samme Stund,
Paa Bispestol sad han i Lund,
Og tænk kun ei, at Fredrik skrev
For ingenting sit Skærmebrev!