Grundtvig, N. F. S. N. F. S. Grundtvigs udvalgte Skrifter

INDHOLD.

Dimisprædiken (1810) 5
Er Nordens Forening ønskelig? 21
Fra Efteraaret 1810 29
Sagakvad (af Idunna) 32
Korstog i Nutiden 42
Nytaarsnat 45
De hellige tre Konger 76
Saga, Nytaarsgave for 1812 84
Verdens Krønike 1812 165
Roskilde-Riim 423
Roskilde-Saga 609
Om Afguderie 694
Til Fædrenelandet 699