Falster, Christian Satirer, 1720-42

Dibe-rektoren og humanisten christian falster, der levede 1690-1752, efterlod som så mange andre i den lærde tid et dobbelt forfatterskab, dels på dansk: satirer, lejlighedsdigte, enkelte klassikeroversættelser og salmer - dels på latin: filologiske og essayistiske arbejder. Det Danske Sprog- og Litteraturselskab udgav tidligt Falsters essays eller »epistler« i førgen Olriks oversættelse: Amoenitates philologicæ sive discursus varii, I-III, Amst. 1720-32, Lærdoms Lystgaard, I-III, 1019-20. Siden har man mere end én gang gjort tilløb til at udgive hans danske skrifter, indtil man i 1079 traf aftale herom med fhv. rektor, dr.phil. Aage Schiøttz-Christensen, der som arbejdsgrundlag fik en udførlig Falster-registrant udarbejdet af Selskabets amanuensis, cand.jur. Erik Reitzel-Nielsen.

Udgiveren gav sig først i lag med satirerne og omvurderede nogle spørgsmål om ægthed og kronologi i bidrag til Danske Studier 1080 og 1981, hvorved fire af satirerne blev underkendt (se II 26). Under det videre arbejde kom han også ind på Falsters øvrige danske digte og nåede til det resultat, at disse ikke fortjener fuldstændig publicering, og at en udgave af satirerne sammen med et udvalg af de øvrige tekster forekommer utilfredsstillende. Selskabets tilsynsførende og bestyrelse accepterede denne stillingtagen og afrunder altså med denne bog sine planer vedr. Chr. Falster. Hans få salmer, trykt til biskop Laurids Thura's bisættelse i 1731, har dr. Schiøttz-Christensen publiceret i Hymnologiske Meddelelser 1081.

VIII

Falsters satirer er sidst trykt i 1840 ved Chr. Thaarup. Vi er glade for atter at give ordet til en klog og munter røst fra en periode, hvor Holberg og Brorson ellers er næsten ene om at gøre sig hørt, og vi takker Carlsbergfondet for støtte også til dette formål.

det danske sprog- og litteraturselskab
Iver Kjær, formand Poul Lindegård Hjorth
Torben Nielsen
Jan Pinborg Erik Sønderholm / Erik Dal