Falster, Christian Satirer, 1720-42

Udgavens format og opstillingen med tre strofer pr. side efterligner de originale enkelttryk; deres forsider er gengivet i formindskelse med deres typisk senbarokke typografi. Originalernes fraktur- og antikvaskrift er gengivet med antikva og kursiv, mens større skriftgrad er gengivet med VERSALER og KAPITÆLER.