Ewald, Johannes Uddrag fra Johannes Ewalds samlede skrifter

BAUCIS
Hvem af os varden værd, den Ære, som os skeer -
O Gud! - den Salighed, som denne Hytte seer? -