Ewald, Johannes SIETTE OPTRIN

SIETTE OPTRIN

ORGON OG DE FORRIGE

ORONTES

Vi talte om dig Broder - der blev sagt, at du gik i Gifte-Tanker

TRÆKNUB

Og jeg, som deres gode Ven, tog dem i Forsvar

ORONTES

Siig os dine Tanker - Troer du, at du i saa Fald behøvede Forsvar?

337
ORGON

Jeg har hidindtil altid tænkt, at næst Sundhed, var Selskab og Frihed de største Lyksaligheder paa Jorden, at man burde derfor søge at forbinde dem saa meget med hinanden, som det var mueligt

TRÆKNUB

Utroque pede in tuam descendo sententiam - Efter Ordene - Jeg stiger med begge Fødder ned i din Mening - efter Tanken - De har Ret min Hr. Orgon

ORONTES

Troer du da, at det er nødvendigt til Frihed, at være uden alle Baand?

TRÆKNUB

Distinguendum est