Ewald, Johannes OTTENDE OPTRIN

OTTENDE OPTRIN

MARIE, ORGON OG ARGANTES

MARIE

Herren skal strax komme hiem! - Jomfrue Pernille er dødelig syg

ORGON

O Himmel! - Hvad giør jeg nu? - O min - O Leonore - Jeg vilde helst - Jeg tør ikke - Hvad skal jeg giøre? - Ak, det er lige saa got først som sidst - Det er dog sikkerst, at jeg gaaer til Pernille

(Han gaaer)

MARIE
(i det hun gaaer med Orgon)

Du arrige Trold! - Du skal ey slaae mig tiere! - Nu faaer han alting, at see med sine Øyne

ARGANTES

Haha! - Jeg har lugtet Lunten! - Argantes er ikke dum - Intet mindre, end tre Snushaner om Leonore - Orgon, den unge Hr. Leander, og Hr. Magister Træknub - Men dersom nogen af dem tænker, at han skal faae hende - Da kiender han mig ikke ret - Ikke saa meget af hende! - I det mindste ikke af hendes 30 000 Rdlr. - Ja da var jeg klog, om jeg lod hende blive her - Ney! Ney! - Saasnart jeg kun har været hos - (Han bliver med et staaende, og føler i sine Lommer) Men Hillemænd! - Jeg har glemt Nøglen til mit Brændeskab - Jeg maae gesvint springe hiem, og see, om Agnete har været saa ugudelig, at kaage Thevand

(Han gaaer.)

ENDE PAA DEN TREDIE HANDLING