Ewald, Johannes Uddrag fra Johannes Ewalds samlede skrifter

HENRIK

Ikke et Ord - Det er ellers ikke artigt, at luure paa Folk, naar de staaer og snakker et Ord i Fortroelighed med sig selv