• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Anden person
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
  • Samlingstekst
  • Redaktionelt
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Sted Danmark Fjern begrænsning Sted: Danmark

Søgeresultater

Om Videnskabelighed og dens Fremme, især med Hensyn paa Fædrelandet

Om Schiller og Bruden fra Messina

Villemoes

Til No. 1. samt No. 2

Maskeradeballet i Dannemark 1808. Et Syn

I Anledning af mit Syns Mistydning

Saga om Nor og hans Æt. Med et Kvad til mit Fædreland den 28 Jan. 1809

Optrin af Kæmpelivets Undergang i Nord

Til Publikum

Til Biskop Balle, den kristelige Olding, paa hans Fødselsdag den 12te October 1809

Aftenen. (Ved min Færd til Middelsyssel.)

Nytaarsnat eller Blik paa Kristendom og Historie

Sørgekvad ved Prinds Kristians Død

Er Nordens Forening ønskelig? Et Ord til det svenske Folk

De Snekker mødtes i Kveld paa Hav

Idunna. En Nytaarsgave for 1811

Kiækheds Erindring, Willemoes

Et Par Ord i Anledning af den gamle Præsts Skrivelse til Fyens og Ribes kaarede Bispe (i Skilderiet No. 54 og 55)

Optrin af Norners og Asers Kamp

Saga. Nytaarsgave for 1812