• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Anden person
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
  • Samlingstekst
  • Redaktionelt
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Perioid Ssi adl-periods-romantik1800-70-root Fjern begrænsning Perioid Ssi: adl-periods-romantik1800-70-root Anden person Shakespeare, William Fjern begrænsning Anden person: Shakespeare, William

Søgeresultater

Heimdall. Dansk Nyaars-Gave for 1816

Mands Minde 1788-1838. Foredrag over det sidste halve Aarhundredes Historie

Haandbog i Verdens-Historien. Anden Deel

Æsthetisk Litteratur. Baggesen

Om Bruneborg-Slaget og et Riim i den Anledning

Om Bjovulfs Drape eller det af Hr. Etatsraad Thorkelin 1815 udgivne angelsachsiske Digt

Brage-Snak om Græske og Nordiske Myther og Oldsagn for Damer og Herrer

Phenix-Fuglen. Et Angelsachsisk Kvad förstegang udgivet med Indledning, Fordanskning og Efterklang

Psalmer og aandelige Sange af Thomas Kingo , samlede og udgivne af P.A. Fenger

Krønikens Gienmæle

Den ny Udgave af Snorros Edda

Et Par Ord i Anledning af det forkyndte Sørgespil: Signe.

Hvem er den falske Prophet? Hvem forvirrer Folket? Svar til Recensenten i Litt. Tid. No. 12 og 13

Bibliotheca Anglo-Saxonica. Prospectus, and Proposals of a Subscription, for the Publication of the Most Valuable Anglo-Saxon Manuscripts, Illustrative of the Early Poetry and Literature of Our Language. Most of Which Have Never Yet Been Printed

Høimesse-Psalmer til Kirkeaarets Helligdage af B. S. Ingemann

Bjovulfs Drape eller det Oldnordiske Heltedigt

Haandbog i Verdens-Historien. Første Deel

Udsigt over Verdens-Krøniken fornemmelig i det Lutherske Tidsrum

Kort Begreb af Verdens Krønike i Sammenhæng

History of the Northmen, or Danes and Normans, from the Earliest Times to the Conquest of England by William of Normandy