• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Anden person
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
  • Samlingstekst
  • Redaktionelt
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Sted Romerriget Fjern begrænsning Sted: Romerriget Samling Grundtvigs Værker Fjern begrænsning Samling: Grundtvigs Værker

Søgeresultater

Mands Minde 1788-1838. Foredrag over det sidste halve Aarhundredes Historie

Haandbog i Verdens-Historien. Anden Deel

Brage-Snak om Græske og Nordiske Myther og Oldsagn for Damer og Herrer

Danmarks Krønike af Saxo Grammaticus. Første Deel

Historiske Psalmer og Riim til Børne-Lærdom

En liden Bibel-Krønike for Børn og Menig-Mand

Kors-Banneret

Nikolai Edinger Balles Amindelse

Saga. Nytaarsgave for 1812

Til Fædrenelandet om dets Tarv og Fare. Et Ord