Boisen, Peter Outzen BREV TIL: Grundtvig, Svend Hersleb FRA: Boisen, Peter Outzen (1850-09-10)

Fra Peter O. Boisen til Svogeren Svend.

Kjære Svend!

Hermed sendes Dig fra Meta den lovede Hue — skjøn at see til — varm at gaae med — og sove med. Hun vilde have gjort en do til Johan, men hører saa at han har en — hvorfor hun opgav det for ei at give ham meer at bære paa.

Peent Gilde her igaar. Din Skaal udbragt paa en hæderlig Maade, om jeg selv skal sige det. Carlo var her — han havde netop faaet Brev fra Dig, som havde glædet ham meget.

Din
P. Boisen.

Kbh. d. 10/9 50.

Vi kjøre nu til Roskilde — Din Moder, Meta — Elisabeth og jeg — for at see til Jette: