Heiberg, Johan Ludvig BREV TIL: Buntzen Gyllembourg-Ehrensvaerd, Thomasine Christine FRA: Heiberg, Johan Ludvig (1812-12-08)

Stockholmden 8de Dcbr. 1812.

I Dag, kjære Moder, lader jeg Dig blot vide, at jeg endnu ikke er kommen herfra, men har opsat min Reise een Dag s. 109for at komme til at reise i General Helwigs Selskab, som reiser directe til Kbhvn., og derfra til Heidelberg. I Morgen tidlig reise vi herfra, om Generalen ikke faaer nogen Forhindring; jeg er parat, naar det skal være, og længes ret efter at komme herfra. Det er ikke umuligt, at jeg kommer til min Fødselsdag, men jeg kan heller ikke love det med Vished; imidlertid skal Reisen gaae saa fort, som det nogensinde er muligt. Jeg har troet at burde foretrække et saa godt Reiseselskab for den Fornøielse at komme til min Fødselsdag, som dog endnu ikke er umulig, da jeg kommer hurtigere afsted med Generalen, end om jeg var aliene. — — Levvel — jeg har travlt med min Indpakning.

Din J. L. Heiberg.