Heiberg, Johan Ludvig BREV TIL: Gyllembourg (Ehrensvärd), Carl Frederik FRA: Heiberg, Johan Ludvig (1812-10-03)

Helsingborg, den 3die Oktober 1812 Kl. 9 Morgen.

I dette Øjeblik kom vi til Helsingborg. Vi laae i Nat i Helsingør. Vejret har været ret godt, og vi have ikke havt mange Vrævlerier. Hos Tuxen 2) har jeg været, han har besørget alting efter Ønske. Vi slap for al Visitation, og det samme bliver nok Tilfældet her. Hos Frue Eppinger har jeg s. 8endnu ikke været. Vi rejse herfra i Dag, Magisteren og Gustav som Forbud, jeg ligesom før. Dette Brev besørger Tuxen til Kjøbenhavn, han har ogsaa lovet at skrive selv. Hele Selskabet er i godt Humeur, jeg haaber at det samme er Tilfældet hjemme. Lev vel, hils Moder, Weyse, Bruun 1) etc. Fra Jönkjöbing skal jeg skrive et ordentligt Brev, thi denne Pen kan ikke forslaae mere.

Din hengivne
J. L. H.

Udskrift: A Monsieur.
Monsieur C. F. Gyllembourg
à Copenhague.
Hiørnet af
Biancogaden.