Grundtvig, N. F. S. Haandbog i Nyaars-Tidens Historie

Oversigt over manuskripter og tryk

Manuskripter

Der findes ingen manuskripter til værket i Grundtvig-arkivet på Det Kongelige Bibliotek, København.

Førstetrykket

Nummer i Bibliografien: 710.

Denne subskriptionsindbydelse til Haandbog i Nyaars-Tidens Historie (1843) udkom som løsblad i december 1841, formentlig den 8. december, der er er datoangivelsen på Grundtvigs afsnit.

Det annoncerede tredje bind af Grundtvigs Haandbog i Verdenshistorie var sandelig “gaaet i Langdrag” (Grundtvig 1841, s. 1). I 1838 havde Grundtvig udsendt sin første subskriptionsindbydelse til dette bind (se tekstredegørelsen til Grundtvig 1838). Det tredje bind begyndte at udkomme i 1842, men blev først afsluttet i 1856 (Grundtvig 1843, se Bibliografien 1, s. 294).

Senere udgaver

Subskriptionsindbydelsen blev som vanligt optrykt i aviser og tidsskrifter, bl.a. i Fædrelandet, nr. 731, den 13. december 1841, sp. 5866 f.

Bibliografisk beskrivelse

De anvendte eksemplarer

Det har kun været muligt at konsultere et eksemplar.

  • Det Kongelige Biblioteks eksemplar indbundet som nummer 7 i et samlebind fra Den Thorkelinske Grundtvig-Samling med mærkatet “Indbydelser 1812-83”, katalognr. 4o-1812 Thork.m. 65 (stregkode 130017167961)

Eksemplaret har afgivet faksimiler til udgaven og er udgangspunktet for den følgende bibliografiske beskrivelse.

Formler

Format: 8o.

Eksemplaret er beskåret og måler ca. 188 × 108 mm. På grund af indbindingen kan bredden kun skønnes.

Kollationsformel: ¼8.

Pagineringsformel: 1 blad, upagineret.

Subskriptionsindbydelsens format er oktav og udgør et kvartark. Den består af 1 usigneret læg på 2 blade. Der er ingen paginering.

Indholdsoversigt

[1-2] tekst og subskriptionsplan.

Papir

Subskriptionsindbydelsen er trykt på almindeligt trykpapir.

Tekstkritik

På første linje af bagsiden (s. [2]) er de tre sidste bogstaver i det sidste ord “beder” overklæbet. Ordet kan dog læses, når man belyser papiret.

Anvendt litteratur