Grundtvig, N. F. S. N.F.S. Grundtvig “[Subskriptionsindbydelse til] Haandbog i Nyaars-Tidens Historie”

📖 N.F.S. Grundtvig “[Subskriptionsindbydelse til] Haandbog i Nyaars-Tidens Historie”

Offentliggjort første gang i Grundtvigs Værker version 1.11, november 2017

Dette er en betaversion til Det Kgl. Biblioteks tekstportal (august 2021).

Fuld version findes her: http://www.grundtvigsværker.dk

Tekstkilder
A Førstetrykket, 1841 (SJ: 710)

Teksten er etableret af Holger Berg.

Punktkommentarer og tekstredegørelse er skrevet af Holger Berg, redigeret af Klaus Nielsen og Jon Tafdrup

Indledning er under udarbejdelse

Tilsyn ved punktkommentarer dr.phil. Ole Vind

Copyright: Grundtvigs Værker