Grundtvig, N. F. S. Haandbog i Nyaars-Tidens Historie

historien om tiden siden bogtrykkerkunsten, opdagelsesrejserne og Reformationen. Betegnelsen er dannet af Grundtvig som udtryk for hans optimistiske syn på tidens fremskridt for oplysning og folkelighed.

forbliver.

fornuftige forhåbning, forventning.

tiden siden bogtrykkerkunsten, opdagelsesrejserne og Reformationen. Betegnelsen er dannet af Grundtvig som udtryk for hans optimistiske syn på tidens fremskridt for oplysning og folkelighed.

de nordiske læsere, den nordiske læserskare.

dvs. boghandels.

trykark, læg. Et ark trykpapir foldes i oktavformat til 16 bogsider.

skilling.

per trykark, læg. Et ark trykpapir foldes i oktavformat til 16 bogsider.

rigsbankdaler.

mark.