Grundtvig, N. F. S. Nyaarstidens Historie

Oversigt over manuskripter og tryk

Manuskripter

Der findes ikke manuskripter til værket i Grundtvig-arkivet på Det Kongelige Bibliotek, København.

Førstetrykket

Nummer i Bibliografien: 595.

Denne første subskriptionsindbydelse til Grundtvigs værk om Nyaarstidens Historie (1843) udkom som løsblad den 10. marts 1838.

Det annoncerede tredje bind af Grundtvigs Haandbog i Verdenshistorie var længe undervejs. I 1841 udsendte Grundtvig sin anden subskriptionsindbydelse til bindet (se tekstredegørelsen til Grundtvig 1841). Bindet begyndte at udkomme i 1842, men blev først afsluttet i 1856 (Grundtvig 1843, se Bibliografien, bind 1, s. 294).

Senere udgaver

Subskriptionsindbydelsen blev som vanligt optrykt i tidsskrifter, bl.a. i Nordisk Kirke-Tidende, nr. 11, 18. marts 1838, sp. 176.

Bibliografisk beskrivelse

De anvendte eksemplarer

Det har kun været muligt at konsultere et eksemplar.

  • Det Kongelige Biblioteks eksemplar indbundet som nummer 6 i et samlebind fra Den Thorkelinske Grundtvig-Samling med mærkatet “Indbydelser 1812-83”, katalognr. 4o-1812 Thork.m. 65 (stregkode 130017167961)

Eksemplaret har afgivet faksimiler til udgaven og er udgangspunktet for den følgende bibliografiske beskrivelse.

Formler

Formatet kan ikke bestemmes, da der er anvendt maskinpapir uden kædelinjer eller spor af eventuelle vandmærker.

Eksemplaret er beskåret og måler ca. 197 × 105 mm. På grund af indbindingen kan bredden kun skønnes.

Pagineringsformel: 1 blad, upagineret.

Subskriptionsindbydelsen er trykt på et blad uden paginering.

Indholdsoversigt

[1] tekst, [2] subskriptionsplan.

Papir

Subskriptionsindbydelsen er trykt på maskinpapir.

Tekstkritik

Anvendt litteratur