Stuckenberg, Viggo Uddrag fra I GENNEMBRUD

Sagen var den, han havde faaet en Lussing af sin Fader. Den Slags Ting tager man ikke imod i sit fjortende Aar; og akkurat saa gammel var Jørgen.