Stuckenberg, Viggo ROMERSKE SCENER

ROMERSKE SCENER

PONTIA

  • OKTAVIUS SAGITTA
  • LYSIPPOS
  • APPIUS
  • PONTIA

Et Værelse i Tribunen OKTAVIUS SAGITTAS Hus ved Æmiliusbroen i Rom.

I et Hjørne staar en syvarmet Broncekandelaber, hvis tændte, halvt nedbrændte Lys ose. De gule Flammer blafre som for Træk og kaster flakkende Skær op over Væggens graagrønne Porfyr. Midt paa Gulvet staar paa hvid Elfenbensfod et Bord, hvis Cedertræsplade bærer Sølvkander med Vin og Skaale med syriske Blommer og Ferskener, blaa Druer og hvide og sorte Oliven. Foran Bordet staar en Løjbænk indlagt med Skildpadde og halvt gemt under et svært, brunt babylonisk Tæppe, hvis Hjørner slæbe paa det blanke Mosaikgulv.

Paa Løjbænken ligger OKTAVIUS, klædt i en tynd, citrongul Tunika med sølvstukken Bræm, og ser hen paa LYSIPPOS, der er i Færd med at pudse Kandelaberens Lys.

OKTAVIUS

Jo vist regner det! - Jeg kan jo høre det!

LYSIPPOS

Det er Springvandet ude i Forhallen, - det regner ikke, Herre!

OKTAVIUS

Det er dumt med den Regn, Lysippos, - det er derfor, hun ikke kommer!

LYSIPPOS

Maanen skinner, Herre!

352
OKTAVIUS

Maanen! - - du er søvnig, Lysippos.

LYSIPPOS

Det er over to Timer siden, det regnede, - det drypper ikke engang fra Bladene, - det er det dejligste Vejr, Herre!

OKTAVIUS

Hvor gammel er du, Lysippos?

LYSIPPOS

Syv og tres, Herre!

OKTAVIUS

Saa kommer du dig aldrig!

LYSIPPOS

Jeg har det godt, - jeg klager ikke, - jeg har det godt!

OKTAVIUS

Ja vist saa, - du er gal, Lysippos!

LYSIPPOS

Herre, jeg er en gammel Mand, - lad mig slukke de Lys, - det er længe siden, Hanerne galede, - før I tænker over det, er det højlys Dag!

OKTAVIUS
rejser sig halvt op

Hører du - - -

LYSIPPOS

Hvad er der, Herre?

OKTAVIUS

Pontia -

LYSIPPOS
lytter

Det er ikke Sandaler, Herre!

Vær stille lidt, Herre!

Det er en Hund, - det er en Hund ude paa Gaden! Kan I høre, nu er der nogen, der kyser ad den!

Det er stille i Nat, alt for stille, Herre. Før, da I sov, stod jeg her og hørte Fasanerne skrige ovre i Cæsars Fuglegaard. Man kan høre sin Nabo vende sig i Søvne, saa stille er det.

OKTAVIUS
rejser sig helt op og ser paa LYSIPPOS

Du lyver, - Græker!

LYSIPPOS

Lyver jeg, Herre? - Hør selv efter, - nu trækker Vagten over Tiberbroen! - Nu er den Nat gaaet!

OKTAVIUS

Du har stænget Dørene i Aftes!

LYSIPPOS

De staar paa vid Gab, Herre! - Hele Natten har de staaet paa vid Gab!

OKTAVIUS.

Du har stænget Dørene! - Hvorfor ryster du? - Du lyver!

353
LYSIPPOS

Hele Natten har jeg gaaet i Træk, - det blindeste Barn har kunnet finde lige herind! Hvor er maaske Lugten af Røgelsen og det Vand, jeg stænkede? Vinden har taget den! - Her er saa aabent, Herre, som midt paa Gaden!

OKTAVIUS
gaar hen til ham og drejer ham med et Tag i hans Skulder om imod sig

Tænk dig om! - Hvor var du, mens jeg sov?

LYSIPPOS

Her, Herre, - jeg var hele Tiden her - og et Øjeblik ude i Forhallen! - Lad mig slukke de Lys, - Herre, I er ganske bleg!

OKTAVIUS

I Forhallen, - - hvad skulde du i Forhallen?

LYSIPPOS

Ingen Ting, Herre, uden køle mit Ansigt lidt ved Springvandet for bedre at holde mig vaagen. - Nej, Herre, her har ingen været uden jeg og Maaneskinnet!

OKTAVIUS
slipper ham og gaar en Stund frem og tilbage; standser omsider foran Bordet med Frugterne

Lysippos, tag det bort der!

LYSIPPOS

Ja, Herre!

OKTAVIUS

Drik den Vin og spis de Frugter!

LYSIPPOS

Herre, - vil I ikke drikke selv, I fryser!

OKTAVIUS

Tag det bort, siger jeg!

LYSIPPOS

Det er gammel Kiervin, Herre.

OKTAVIUS

Gør, som jeg har sagt!

LYSIPPOS
giver sig til at stille sammen paa Kander og Skaale. Pludselig ser han op paa OKTAVIUS

Herre!

OKTAVIUS

Hvad er der?

LYSIPPOS

Det var godt, her ingen kom i Nat - -

OKTAVIUS

Hvad snakker du om?

LYSIPPOS

Før, da jeg var ude ved Springvandet, sad der et sort Firben paa Gulvet, lige i Maaneskinnet!

OKTAVIUS.

Fæ!

LYSIPPOS

Ja ja, Herre, - det sad midt paa den hvide Marmorflise og rørte sig ikke. Det var netop den Gang, Fasanerne skreg - -

354
OKTAVIUS

Naa - gjorde det det! Tænk engang!

LYSIPPOS

- - og det blev ikke Spor af forskrækket!

OKTAVIUS

Det var meget forstandigt af det sorte Firben! Var der mere du vilde?

LYSIPPOS

Herre - jeg tør ikke sige det!

OKTAVIUS

Saa lad være! - Der var maaske to Firben?

LYSIPPOS

Nej - men Herrens Byste - -

OKTAVIUS

Naa, hvad den?

LYSIPPOS

Det var den, der stod ved Alabastsøjlen i Impluviet, - den af Herren som Dreng, - den faldt ned i Aftes og gik i Stykker.

OKTAVIUS

Naa - og hvem væltede den?

LYSIPPOS

Ingen!

OKTAVIUS

Kvægpande!

LYSIPPOS

Kleon saa det selv, - han kom forbi med en Bakke i begge Hænder. - Der var ingen, der rørte den!

OKTAVIUS

Kleon faar ti Slag Pisk i Morgen tidlig, saa ser han sig bedre for en anden Gang.

LYSIPPOS

Men Bysten er itu, Herre!

OKTAVIUS

Om saa al Verdens Byster var itu, - hvad kommer dine Byster og Firben mig ved!

Og hvorfor har du saa ikke sagt mig det om den Byste før?

LYSIPPOS

Jeg har sagt det, Herre, men I hørte det ikke.

OKTAVIUS

Nej, jeg kan tænke det!

LYSIPPOS

Herre, I har intet hørt de sidste Dage. Nu brænder Lysene ned, Herre!

OKTAVIUS
staar længe og ser paa Lysene

Hvad er det du siger, Lysippos? - Hvad taler du til mig om?

LYSIPPOS

Maa jeg saa slukke, Herre?

OKTAVIUS

Hvad er det, du vil slukke?

LYSIPPOS

Lysene, Herre!

OKTAVIUS

Hvor er min græske Kiton, Lysippos?

355
LYSIPPOS

Vil I gaa, Herre?

OKTAVIUS

Min blaa Kiton, - hent den!

LYSIPPOS

Men I har intet spist, Herre, - og næsten ikke sovet - -

OKTAVIUS

Hvorfor gaar du ikke efter den?

LYSIPPOS

I spiste heller ingen Ting i Aftes, Herre!

OKTAVIUS

Her bliver koldt, - skynd dig!

LYSIPPOS

Det er Dagen, Herre, - det er helt lyst ude imellem Søjlerne. - - Er det jert Alvor, Herre, - vil I gaa?

OKTAVIUS

Hvad venter du paa?

LYSIPPOS

Bliv her, Herre! - Mars og Saturn er paa Himlen, - hvad vil I ude? I er fastende, og alle Gaderne er kolde af Dug!

OKTAVIUS

Forstaar du, Lysippos, - spørger nogen efter mig, saa ved du intet!

LYSIPPOS

Herre, gaar I - -

OKTAVIUS

- heller ikke, naar jeg kommer tilbage!

LYSIPPOS

Herre - -

OKTAVIUS

Skynd dig, Lysippos, - jeg fryser!

Blomstergaarden i Senatoren GAJUS PUDENS' Hus paa Eskvilinerhøjen.

Et Purpursejl er skyggende spændt over den firkantede, mosdækkede Gaard. Gennem Sejlets buede Purpurbug synker Middagssolens Lys dæmpet og rosenrødt ned over storbladet Akantus og Buksboms tætte Løvpyramider. Paa en lav Marmorbænk, over hvis Ryg brunsorte, fløjlsmørke Roser bøje sig, sidder PONTIA og leger med en Opal, der fanger det røde Lys i smaa vingyldne Glimt. Over en gennemsigtig hvid Stola bærer hun en Klædning af let lyserød Silke bræmmet forneden med en blaa Bord, og fra hendes Nakke falder et blaat Slør ud over Bænkens Ryg og svøber sig over de mørke Roser.

Som en svag Surren trænger Larmen fra Byens Gader ind. Ingen Vind rører sig. Af og til stryger Skyggen af en Fugl hen over Purpursejlet, og Spurvene støje i de stivbladede Laurbærkroner. Pludselig slaa Fuglene til Vejrs, og Mosset knirker svagt under Trin.

PONTIA
bøjer sig frem og ser ned ad den smalle Gang.
OKTAVIUS
kommer langsomt gaaende og standser ved en Gruppe mørke Takstræer og ser paa hende.
356
PONTIA

Er det dig! - Velkommen, Tribun, i Gajus Pudens' Hus!

OKTAVIUS
bøjer sig til Hilsen

Tilgiv, at jeg kommer uindbuden.

PONTIA
peger paa Marmorbænken

Sæt dig her! - Hvor du ser højtidelig ud - og bleg og støvet. - Hvor har du været?

OKTAVIUS
bliver staaende

Hvorfor kom du ikke!

PONTIA

Sæt dig, Oktavius - -

Eller vil du ikke sidde ved Siden af mig?

OKTAVIUS

Hvorfor kom du ikke!

PONTIA
retter sig langsomt

Ja ja da.

Fordi jeg ikke vilde, tænker jeg.

OKTAVIUS

Hvorfor lyver du?

PONTIA

Falder det dig saa svært at tænke, at jeg ikke vilde?

OKTAVIUS

Hvorfor lovede du, hvad du ikke vilde holde?

PONTIA

Jeg vilde vel, - den Gang jeg lovede det.

OKTAVIUS

Jeg tror dig ikke.

PONTIA

Hvad vil du da, Oktavius?

OKTAVIUS

Du spilder Tiden med Spot.

PONTIA

Har det krænket din Ære, at jeg ikke kom? Jeg tænkte ikke paa din Stolthed.

OKTAVIUS

Dine Ord saarer mig ikke.

PONTIA

Nu er du stridig! Hvad giver dig i Grunden Ret til at staa der og være uartig som et Barn?

OKTAVIUS

Var det maaske for frækt af mig, at jeg gik herind i Stedet for at vente, til vi saas tilfældig? - Forundrer mit Hastværk dig, - betyder dine Ord, at jeg skal gaa - -

PONTIA

Jeg beder dig jo sætte dig.

OKTAVIUS
nærmer sig langsomt

Pontia - er det dig ikke Morskab nok at se mig saadan, som jeg kommer - -

PONTIA

Jeg vidste, du vilde komme. Jeg har ventet dig.

OKTAVIUS

Er det for min Skyld - -

357
PONTIA
ser op paa ham

Hvilket?

OKTAVIUS .

.. at du bærer denne tynde Silkestola?

PONTIA

Og hvis det nu var for din Skyld!

OKTAVIUS

Jeg vidste, du var smuk, - du havde ikke nødig selv at sige det.

PONTIA

Din Vrede har altsaa ikke gjort dig helt blind. Sæt dig nu. Hvorfor bruger du saa mange Omsvøb? Tror du virkelig, du har noget nyt at sige mig?

OKTAVIUS
tæt foran hende, ser en Stund paa hende

Dine Øjne ser saa svimmelt paa mig, som om de vilde aabne deres brune Nat. Er det din Sjæl, der sidder bag dem, Pontia? Er den steget den lange Vej fra Dybet, hvor den gemte sig? - Nej, giv den ikke fri, du vil fortryde det, naar jeg er gaaet.

PONTIA

Sæt dig, - dér, tag min Haand og sæt dig!

OKTAVIUS
tager hendes Haand, - slipper den igen og sætter sig
PONTIA

Hvad har min stakkels Haand gjort dig? Behold den i din!

OKTAVIUS

Din Haand, - den lyver som din Mund.

PONTIA

Saa hold den, til den ikke lyver længer.

OKTAVIUS

Jeg knuger den til Blods, - jeg tør ikke.

PONTIA.

Den er ikke bange for dig.

OKTAVIUS

Pontia, - hvorfor kom du ikke? Jeg har gaaet, fra Solen stod op. - - Jeg har længtes som et Barn! - Aa, du ved det alt sammen, - det er jo med Vilje, du har pint mig. Er du stolt af, at du har ramt saa sikkert?

PONTIA

Hvorfor vil du blive ved at spørge?

OKTAVIUS

Hele Natten har jeg siddet og ventet dig. - - Jeg venter dig endnu - i dette Øjeblik - hører du! Jeg har ventet - ventet fra den Dag ved Gladiatorlegen. - - Hvert Blik, naar jeg mødte dig, hvert fattigt Ord imellem Folk paa Gaden sagde dig, hvor taalmodig jeg ventede.

PONTIA

Nu klemmer du min Haand. Alt det ved jeg.

358
OKTAVIUS

Ja - alt det ved du. Nej, du skal heller ikke høre paa de tomme Kvindeord! Uden Ord er min Elskov. Ingen har hørt mig nævne den, og ingen set den uden du. Lad den leve, som den er født. Jeg vil dig, hører du! - Har du forregnet dig, Pontia, tog du mig for en Træl?

PONTIA
sagte

Vil du have, det halve Rom skal høre dig!

OKTAVIUS

Ingen skal høre mig, - ikke engang du! - Jeg taler med mig selv! - Det er min Puls, der hamrer!

PONTIA

Slip mig! - Slaverne fejer mellem Søjlerne, - hører du!

OKTAVIUS

Hvorfor bliver du saa bleg? Er du angst for mig? Fornærmer jeg dig? - Kald paa dine Slaver, Pontia! Jeg skal tage dig paa mine Arme og bære dig frem for dem, jeg skal bære dig gennem Gaderne - -

Ved du, at da jeg gik hjemmefra i Morges, vilde jeg dræbe dig, - saadant et Barn var jeg! Aa, Pontia, Pontia, hvorfor skælver du! Ser du da ikke, at jeg er myg som et Barn! - Dit Legeme er saa blødt, - og hvor dit Hjerte banker! Gjorde jeg dig saa angst? - Aa, jeg har løjet, Pontia, jeg har ingen Vilje - -

Du ser saa bønligt paa mig, - beder du den fattige Tigger være god ved dig - Nej, du vil sno dig fra mig! Du er smidig som dit eget Legeme! - Nu tror du, du har overlistet mig.

PONTIA

Slip mig, - ja, jeg beder dig.

OKTAVIUS

Tænk, at sidde dig saa nær og føle i min Haand det varme Blod, der fødte alle disse Blik og stumme Hilsener. Og naar jeg møder dig igen paa Gaden - -

Nej ikke flere golde Møder, Pontia! Nu skal du sværge, at du vil komme, - du slipper ikke fri, - og vi har Tid at gøre Eden lang, - her er der ingen Mennesker omkring os og ingen Cæsar, som kan se os fra sin Vogn!

359
PONTIA

Slip mig, saa skal jeg sværge, - og gaa saa!

OKTAVIUS
slipper hendes Haand

Se der, - nu er du fri!

PONTIA
rejser sig og ser sig hurtigt om

Kom - skynd dig!

bøjer sig mod ham og kysser ham

Se saa - gaa saa, Tribun, nu har jeg svoret!

OKTAVIUS
griber hende om Haandledet

Se paa mig! - hvorfor ser du der til Siden! - jeg staar jo ikke der!

PONTIA

Gaa - hører du!

OKTAVIUS

Der vandt du en Kvindesejr.

PONTIA
ser hurtigt paa ham

Vandt jeg - -

OKTAVIUS
tæt foran hende

Rødmer du! Husker du den Dag ved Floraliafesten, da vi mødtes midt i Trængselen og maatte følges, til vi naaede ud til Forum, - og det var anden Gang, vi saas, og ingen af os talte, - men da vi skiltes, rødmede du, saa fint, at ingen saa det uden jeg - -

Aa det er længe siden - et halvt Aar snart. I den Tid - -

bøjer sig og kysser hendes Haand.

PONTIA

Du holder ikke Ord.

OKTAVIUS

Tilgiv mig! - Saa fattig, som jeg kom, gaar jeg. Lad mig blot se paa dig et Øjeblik og pines ved at se dig!

PONTIA

Vi ses ved Festen.

OKTAVIUS

Ses?

Ved du, at du har født en Vilje i mig, som jager mig til Døde. Om du bad mig standse for dit Livs Skyld, Pontia, jeg kunde ikke - -

PONTIA

Jeg beder dig jo ikke - -

OKTAVIUS
gaar langsomt, standser saa pludselig, vender sig og staar et Øjeblik og ser paa hende

Jeg skænker dig din Ed, - jeg tror dit Hykleri! I Aften ses vi!

360

Forum. Eftermiddagssol. Støv og Blæst. - OKTAVIUS og APPIUS udenfor den juliske Søjlehal.

APPIUS

Kom her ind i Skyggen, lad os gaa her!

OKTAVIUS

Hvad er der saa?

APPIUS

Jeg siger dig, jeg har fornærmet Tigellinus.

OKTAVIUS

Tigellinus, - det var dumt af dig.

APPIUS

Jeg kendte ham ikke i Maaneskinnet, og han stødte til mig. Jeg kom fra Lydia og var lidt fuld og søvnig. Saa huggede jeg ham over Ansigtet, med min Arm blot. Han gaar lige til Nero med det.

OKTAVIUS

Det vil more Nero, hvis du har skamferet Tigellinus' smukke Ansigt.

APPIUS

Han sætter Nero ud paa mig.

OKTAVIUS

Aa nej.

APPIUS

Der er en Hemmelighed, skal jeg sige dig. Han kom ud fra et Hus, og jeg saa fra hvilket.

OKTAVIUS

Naa.

APPIUS

Og han ved, jeg saa det.

OKTAVIUS

Det vil altsammen more Nero.

APPIUS

Det fortæller han ham ikke, det ved kun han og jeg, - og det er akkurat en for mange.

OKTAVIUS

Hvis var Huset da?

APPIUS

Gajus Pudens'. Du ved, at Pudens er i Korinth for Tiden.

Da jeg havde slaaet ham, saa han paa mig og sagde: Tak for din Venlighed, Appius!

OKTAVIUS

Naa - og hvormed skal jeg hjælpe dig?

APPIUS

Giv mig et Raad!

OKTAVIUS

Gaa til det samme Hus, - det staar jo altsaa aabent.

APPIUS

Gider du ikke hjælpe mig?

361
OKTAVIUS

Det gør jeg jo. Du er for dum i Dag. Gaa til Pudens' Hus og bed den, Tigellinus kom fra, sige til ham, at du fortryder din Klodsethed.

APPIUS

Kender du Pontia?

OKTAVIUS

Jeg? - Ja.

APPIUS

Vil du gøre det for mig, - vil du gaa til hende?

OKTAVIUS.

Er du bange for en Kvinde?

APPIUS

Du kender hende jo.

OKTAVIUS

Skal jeg gaa til hende og fortælle, at jeg ved, at Tigellinus kom fra Pudens' Hus i Nat?

APPIUS.

Gør det for min Skyld. Du er Tribun. Der er ingen, der gør dig noget.

OKTAVIUS

Ja ja. - Gaa du kun hjem.

APPIUS

Gør du det?

OKTAVIUS

Jeg siger dig jo, gaa du kun hjem!

Nat. Et Værelse i Pudens' Hus. Paa hver Side af en Dør Olielamper paa høj, slank Stander, og gennem det aabne Dørgab Lampelys mellem Søjler, hvis Kapitæler taber sig i Mørke. Stilhed, der kun afbrydes af en fjern Støj som af mange Menneskers Raaben langt borte.

PONTIA, i mørk Overklædning, ligger paa en Løjbænk og ser ud i den halvmørke Søjlehal. Pludselig rejser hun sig. Gennem Stilheden lyder Trin, som nærmer sig over Fliser.

OKTAVIUS
standser et Øjeblik i Døren og ser ind over Værelset

Er du her?

PONTIA
rejser sig og bliver staaende foran Løjbænken

Som du ser.

OKTAVIUS
idet han gaar frem imod hende

Jeg ser dig, ja, - omsider.

PONTIA

Har du søgt efter mig?

OKTAVIUS

Du var ikke ved Festen.

PONTIA

Jeg foretrak at vente paa dig her.

OKTAVIUS

Og atter bryde, hvad du lovede.

PONTIA

Tror du ikke, jeg vidste, du vilde lede, til du fandt 362 mig. Men er du misfornøjet, saa lad os gaa derhen, - der er vel Tid nok endnu, og hele Rom er der sagtens.

OKTAVIUS

Undtagen du og jeg - -

ser sig om.

PONTIA

Du behøver ikke at se dig om. Du finder ingen. Vi er alene.

OKTAVIUS

Og dine Slaver?

PONTIA

De er ved Festen.

OKTAVIUS

Alle?

PONTIA

Er du angst for mine Slaver? Du ser saa urolig ud, og dine Øjne er røde - -

OKTAVIUS

Jeg kommer fra Neros Have. Det er Røgen fra de Kristnes Baal.

PONTIA

Skreg de Stakler, - var der unge og smukke imellem dem?

OKTAVIUS

Jeg søgte dig.

PONTIA

Saa du er virkelig vred, fordi jeg narrede dig. Jeg blev hjemme for din Skyld.

Hvor din Kappe lugter stygt af Røg! - Læg den fra dig, hører du.

OKTAVIUS
løsner sin Kappe og kaster den hen paa Løjbænken
PONTIA

Nej virkelig! - du gaar til Fest og Stævnemøde og bærer Sværd!

OKTAVIUS
slænger Sværdet hen paa Kappen

Se saa - eller er der mere, der mishager dig?

PONTIA

Behold dog endelig dit Sværd, uforsigtige Mand! ler. Havde du ventet, - - vilde du have brugt dit Sværd, Oktavius, hvis min Dør havde været stænget?

OKTAVIUS

Maaske.

PONTIA

- - myrdet for min Skyld?

OKTAVIUS

For min egen.

PONTIA

Oktavius - og det er længe siden, du var tyve Aar, og du har graa Haar i din Tinding!

363
OKTAVIUS

Smigrer det Sværd dig?

PONTIA

Ved du ikke, at Børn vinder man bedst ved Legetøj og Narrestreger, og jeg er jo et Barn, ikke sandt?

OKTAVIUS
griber hende om Haandledet og river hende voldsomt hen imod sig.
PONTIA

Hvad er der dog! Du ser jo paa mig, som om du vilde bide. Er du blevet blodtørstig mellem alle de Baal?

OKTAVIUS

Der var et Ord, jeg vilde brugt, et ondt, uhøvisk Ord - -

PONTIA
ler

Du snærrer som en Hund! - Brug det dog, imens du er i Aande!

OKTAVIUS

Lyver du? - gættede du det?

PONTIA

Kvinder er nysgerrige, ved du.

OKTAVIUS

Gør Nysgerrighed saa bleg?

PONTIA

Er jeg bleg? Det tror jeg ikke.

OKTAVIUS.

Savner du dine Slaver nu? Fortryder du, at du har sendt dem bort?

PONTIA

De vilde more sig, tænker jeg, og rose din Taknemmelighed.

Naa! Du talte om et Ord. Jeg længes efter det, - du ser saa skadefro ud.

OKTAVIUS

Pontia! - det er Vanvid - Gudernes sidste Vanvid - helligt Vanvid! - -

PONTIA

Hvilket?

OKTAVIUS

Jeg elsker dig, - - Tigellinus's Skøge!

PONTIA
tier, ser rolig paa ham
OKTAVIUS
slipper hendes Haandled

Du skal ikke blive vred, - det var et Kælenavn, et af de sidste, som mit Hjærte opfandt!

PONTIA

Aa, hvor du er uskyldig! Og for at komme til at sige dette stygge Ord har du stablet dig saa frygteligt op!

OKTAVIUS

Hvorfor tier du? Lyv, hører du! Du ved, hvor dine Løgnes Glød gør mig mild! Jeg venter jo taalmodig.

364
PONTIA

Tror du virkelig, at jeg vil lyve for din Skyld! Hvor du er indbildsk! Jeg tier, ser du!

OKTAVIUS

Har jeg overrasket dig?

PONTIA

Ja - hvis det kan smigre dig. Til Lykke med din Sejr!

OKTAVIUS

Jeg kom her ikke for at sejre. Det var Legeværk at slynge dig din Løgn i Ansigtet.

PONTIA

Saa ved jeg ikke, hvorfor du er kommen.

OKTAVIUS

Jeg kom her for at le min egen Dumhed ud, - for at træde paa mig selv!

Hvad vil du, - hvorfor ser du saaledes paa mig - -

PONTIA

Jeg vil klappe dig paa Kinden og stryge dig gennem Haaret. Jeg vil lære din Kærlighed at le en Smule.

OKTAVIUS

Min Kærlighed, - den har lært alt, hvad den kunde lære.

PONTIA

Det tror du. Oktavius, dit Hoved er mere tungnemt end dit Hjærte, og det skal lære, før du gaar, at tro mig.

OKTAVIUS

Jeg har ingen Brug for nogen Tro.

PONTIA

Jeg vil det, hører du! Ved du, hvor ondt det gjorde mig den Gang, du nævnede Tigellinus, - at du nævnede ham.

OKTAVIUS

Du tager fejl. Du tror, at jeg er skinsyg, at jeg hader ham og staar og græder for dig! Ved du, hvor usselt et Støvgran han er mig! Kys ham fra mig og sig ham, at jeg skal forære eder Legetøj.

Stakkel! nu taler dine Øjne om din Kærlighed. Den kan de gemme, Pontia, til Tigellinus. Det er mig, som elsker, mig, mig alene!

PONTIA

Og du er ikke skinsyg - -

OKTAVIUS

Til Vanvid, jo, - men paa min Elskov, som du sveg i Nat, - paa min egen Elskov, som jeg hader!

PONTIA

Du vil jo ikke høre!

OKTAVIUS

Kan du fortælle mig, at jeg aldrig har set dig, - 365 - at jeg endnu er Barn og kun kender min Amme og min Moder, at jeg er død, - eller at jeg drømmer - -

Sæt dig da, og lad mig prøve paa at fortælle dig, hvor blind du er!

PONTIA
sætter sig paa Løjbænken og rækker Haanden ud imod ham
OKTAVIUS

Paa Gulvet foran dine Fødder vil jeg sidde.

PONTIA

Paa de kolde Fliser - som en stakkels forelsket Slave.

OKTAVIUS

Nej som din Herre, der vogter dig.

PONTIA
ser længe paa ham

Er du lykkelig nu?

OKTAVIUS
idet han ser op paa hende

Ved du, hvor lidt Lykken har at gøre mellem dig og mig?

PONTIA

Her er saa stille, og din Stemme lyder saa underligt, - nu maa du ikke tale saadan længer.

OKTAVIUS

Bliver du angst?

PONTIA

Dit Haar lugter som din Kappe. Røg de Baal saa stærkt?

OKTAVIUS

Ja, - her er stille griber om hendes Haand, som stryger gennem hans Haar Nu lyver din Haand ikke.

PONTIA

Hvad er der?

OKTAVIUS

Du er angst.

PONTIA

For hvad?

OKTAVIUS

Angst som jeg selv.

PONTIA

Og for hvad?

OKTAVIUS

For min Elskov.

PONTIA

Jeg tænker paa, - - ved du, hvad Tigellinus vilde?

OKTAVIUS

Nu er du nysgerrig igen. Du vilde spurgt om, hvorfra jeg vidste, at han var her sidste Nat.

PONTIA

Nej.

OKTAVIUS

Ja ja da, - saa lad Tigellinus fare!

PONTIA

Han var her ikke i sit eget Ærinde.

OKTAVIUS

Ikke. Hvis skulde han da røgte foruden sit eget?

366
PONTIA

Nu er det din Tur at gætte.

OKTAVIUS

Du maa gerne beholde din Gaade selv.

PONTIA

Vil du vide det?

OKTAVIUS

Saa skynd dig da at sige det, at du kan faa Fred.

PONTIA
bøjer sig hurtigt ned over ham

Neros.

OKTAVIUS

Er du fornøjet, nu du fik sagt det?

PONTIA

Tror du mig?

OKTAVIUS

Ja vist tror jeg dig.

PONTIA

Du ler, - nej du tror mig ikke.

OKTAVIUS

Jeg tror kun én Ting, Pontia, - at du er min i dette Øjeblik, i min Magt, og at vi er ene, saa ene, som sad vi langt inde i den mørke Nattehimmel.

PONTIA

Nu ved du, hvad han vilde, ikke sandt!

OKTAVIUS

Hvem?

PONTIA

Han, der var hos mig sidste Nat, Oktavius.

OKTAVIUS

Det er saa længe siden, det har jeg glemt, det skal du ikke tale om.

Det er forbi, nu hviler jeg jo, ser du. Alting er forbi, Pontia, alle Mennesker er døde. Kun vi to, som sidder her, er tilbage. Os to har Døden glemt.

PONTIA

Aa ja, - saa stille er her.

OKTAVIUS

Det er dette Øjeblik, jeg har længtes efter. - Længtes - det Ord er flovt som lunkent Vand, - villet, forstaar du, villet det, maattet det, som jeg engang maa dø.

PONTIA

Nu ser du paa mig, som om du virkelig elskede mig.

OKTAVIUS

Pontia, jeg har engang elsket en Pige, en eneste har jeg elsket, - men hun saa aldrig mine Øjne, og hende har jeg aldrig siddet hos. Til hende plukkede jeg Blomster. Jeg gik paa Engene og plukkede og bandt, og jeg købte de sjældneste Roser i Blomsterboderne, men hun fik dem aldrig. Jeg kastede dem paa ensomme Veje eller i Vandløb i Skovene. Dengang jeg 367 elskede hende, græd jeg tit. Kun en eneste Gang har jeg set hende - -

PONTIA

For længe, længe siden, ikke sandt!

OKTAVIUS

Det ved jeg ikke. Dengang døde mit Hjerte, og siden har mit Blod jaget rundt i Aarerne som en fredløs, der har brændt sit Hjem.

PONTIA
tager ham om Hovedet

Stakkels Oktavius!

OKTAVIUS

Rører det dig?

PONTIA
bøjer sig og kysser ham
OKTAVIUS
skyder hende læmpeligt tilbage

Det var ikke for at røre dig, at jeg fortalte det. Jeg vilde kun toet din Sjæl en Smule, Pontia, lagt en Vestalindehaand paa den - - -

Lad mig sidde her og se paa dig lidt endnu. Der er jo langt til Dag, og du og denne Nat er min, - men jeg vil beholde din Haand, sidde med den, at jeg ikke skal glemme, at det er Virkelighed nu.

PONTIA

Elskede hun dig?

OKTAVIUS

Hvem?

PONTIA

Den Vestalinde, som du talte om.

OKTAVIUS

Den Pige, som jeg talte om, - nej.

PONTIA

Og ingen - slet ingen har elsket dig?

OKTAVIUS

Jo - du! Ikke sandt, det var jo det, du vilde fortælle mig!

PONTIA

Maaske - hvis du vil høre det og tro det.

OKTAVIUS

Nok det første.

PONTIA

Hvorfor leger du saadan - -

OKTAVIUS

Jeg sagde dig, at mit Hjærte var dødt. Jeg leger ikke.

PONTIA

Hvad vil du da, Oktavius?

OKTAVIUS

Dig!

PONTIA

Du som ikke elsker!

OKTAVIUS

Fordi du sidder og piner mit Kød der, hvor mit 368 Hjærte boede, vil jeg dig. Fordi hvert Trin, jeg træder, bærer mod dig. Fordi dine Øjne stirrer paa min Sjæl som Slangen paa den, den vil dræbe. Fordi dit Billede jager mig som et Spøgelse Dag og Nat. Fordi der ikke findes den Krog, hvor jeg kan hvile, uden at du kalder mig til dig - -

Og vil du vide mere - - Fordi jeg vil Fred!

PONTIA

Og kender du den Elskov, som er Fred?

OKTAVIUS
slaar sine Arme om hendes Hofter

Og i Nat - - rejser sig pludselig og ler højt - - og i Morgen, naar Solen skinner paa Rom, og min Sjæl vaagner - - mod Pontia med udstrakte Arme og Hænderne knugede Pontia - hvor mit Blod jubler mod mit Hjærte! slaar Armene om hende og løfter hende op til sig . Se paa mig - længe, hører du! - nu er du i min Vold!

Daggry. - Forhallen i GAJUS PUDENS' Hus - En Slave fejer Hallens Marmorgulv.

OKTAVIUS
kommer fra det indre af Huset. Han bærer sit Sværd draget i Haanden og ser sig om, som søgte han nogen. Gaar hurtigt hen imod Slaven.

Tag det Sværd, - det er mit Sværd, - Oktavius Sagittas Sværd, - jeg har dræbt Pontia, din Herskerinde, - forstaar du mig? - tag det og giv det til den, der spørger.

369

ÆLIA

  • CARACALLA brodre, romernes kejsere
  • GETA brodre, romernes kejsere
  • ÆLIA, GETAS hustru
  • JULIA DOMNA, SEPTIMIUS SEVERUS enke, GETAS OG CARACALLAS moder
  • OPILIUS MAKRINUS, prætorianernes præfekt

Sollyst Værelse i GETAS Palads.

GETA og ÆLIA.

ÆLIA sidder paa en Løjbænk og leger med en itubrudt Vifte, GETA gaar frem og tilbage over Gulvets Marmorfliser.

GETA

Jeg siger dig, det var et hæsligt Skrig - her midt i Solskinnet!

ÆLIA
følger ham med Øjnene, smilende

Jeg stak slet ikke saa dybt, og Naalen var ganske lille. Vil du se den? - Var det Synd for hendes fede Arm, synes du?

GETA

Men hvorfor skreg hun saa højt - og som en ond Fugl?

ÆLIA

Kvinder skriger jo altid.

rækker den itubrudte Vifte imod ham

Se selv! hun har traadt den helt itu, og det behøvede hun dog ikke, fordi hun tabte den!

GETA
standser foran hende og ser aandsfraværende paa Viften

Ja vist! - helt itu!

i pludselig Opbrusen

Den Smule Vifte!

vender sig fra hende og gaar atter frem og tilbage

Og netop i Dag har alting været saa let og lyst, - lige fra Morgenduggen over Roms Laurbæralleer til Tubaernes Skingren i Prætorianernes Lejr - -

Men nu er det borte alt sammen, ... nu vil Dagen alligevel ende ondt!

ÆLIA
sidder foroverbøjet og følger ham med Øjnene og plukker Viften i smaa 370 Stykker, som hun strør ud over Fodtæppet

Du skulde vide, hvor rent ud forvirrende skøn du er, som du gaar der i Solskinnet og ser mørke Syner!

kaster den sidste Stump af Viften

Se saa! - sæt dig nu ned hos mig, saa skal jeg plukke dine Varsler i lige saa smaa Stumper som den stakkels Vifte!

GETA
standser og ser paa hende

Jeg tror ikke det nytter, at du spøger nu!

nærmer sig hende

Men jeg kan gerne sætte mig hos dig, for det er ligegyldigt, hvad jeg foretager mig. Jeg har tabt Magten over Dagen!

ÆLIA

Stakkels ulykkelige Geta! - læg dit Hoved i mit Skød, saa skal jeg skærme dig, lige til du og din Magt vaagner paany.

GETA
sætter sig hos hende, tager hendes Haand og stryger kærtegnende det brede Guldbaand paa hendes nøgne Overarm frem og tilbage

... I Gaar sagde Caracalla til mig, at en mismodig Mand burde takke den, der slog ham ihjel paa Stedet, - ikke sandt, Ælia, det var det samme, du sagde nu, men med helt andre Ord.

ÆLIA
sænker Øjnene mod Gulvet og presser Foden fast mod et Stykke af Viften

Jamen han har jo Ret!

GETA
slipper langsomt hendes Arm

Ja - det har han jo altid!

ÆLIA

Du siger det, som om du bebrejdede mig det.

GETA

Du og han - I taber aldrig Magten over Dagen!

ÆLIA
skyder med et Pres med Foden Viftestykket fra sig

Han i det mindste aldrig!

GETA

Du behøvede ikke at lægge saa megen Beundring i det lille Pres med din Fod, - jeg ved jo, hvor højt du sætter ham.

ÆLIA

Men naar du ved det, behøver jeg jo heller ikke at skjule det. - Nu har du nævnet din Broder, ... hvorfor gjorde du det? Nu er du i ondt Lune.

GETA

Hans Navn nævner sig selv, - Luften nævner ham, - alle vide Vegne - og højest her inde hos dig.

371
ÆLIA

Hvor dit Had dog er lydhørt!

GETA

Du misforstaar mig. Jeg er ikke skinsyg nu. Jeg mente blot, at ingen andre Steder end hos dig frygter jeg ham. Naar jeg sidder ved Siden af dig, vil jeg saa nødig dø, dø fra min Lykke - -

ser en Stund tavs paa hende, omsider

... fra det, jeg tror, er min Lykke.

ÆLIA

Dø! - nej, Geta, - nej, i Dag maa du ikke tale saadan! Hvor har du gjort af alt det lyse, du saa?

GETA

Der er saa kort fra Solen ind i Skyggen.

ÆLIA

Du, som ved, hvor det piner mig, saa let dit Sind skifter!

GETA

Skifter? - fordi jeg som en jaget Hjort et stakkels Øjeblik glæder mig over det Solskin, jeg flygter igennem, og glemmer Jægeren i mit Spor!

ÆLIA
presser sin Haand mod hans Mund

Nej - nej - nej! I Morgen er det din og hans Fest, Broderfestens Dag. Nu skal du være Geta fra din Faders Tid, - det er saa længe siden!

GETA .

.. Og i Nat drømte jeg, jeg gik igennem en Skov. Skoven selv var sort, men der strømmede hvide Kilder igennem den. Og foran mig skred en Blomst, der var hvid som Kilderne. Dens Kalk var at se paa som Døden, og den fjernede sig lydløst og løste sig langsomt i iskold Sne, der fyldte Skoven.

ÆLIA

Og naar Natten kommer, drømmer du om alt det lyse, du har set i Dag. Saadan skifter jo altid dine Drømme -

ser smilende paa ham

- akkurat som dit Sind.

GETA

Hvorfor vil du trøste mig saa plumpt? At tale muntert til den, der ikke føler Glæde, er de dummes Visdom. Du er jo ikke glad, hvorfor hykler du saa Mod?

ÆLIA

Glad?

vendt imod ham, med hans Haand i sin 372

Og alt det for et stakkels Slavindehvins Skyld! ... Geta, glem din Broder! Hvorfor skal du altid tale om ham? Blot du har siddet to Minutter hos mig, er det ham, du nævner. Og alt det, jeg helst gad tale med dig om - eller blot tie med - sidde hos dig med min Mund mod din og tænke paa, - alt det forgaar og maa vente og længes. Jeg blev saa glad, da du kom, for du saa endelig en Gang ud, som om alene du og jeg var til -

GETA

Saa ud, ja - som en Gladiator, der gaar fra Arenaen og føler sine Lemmer hele og alt sit Blod i uforstyrret Strømmen gennem Hjærtet, - og som skal ind paany! ... Han tog min Haand i Morges, midt paa Kapitoliets Trappe. Det var Stilos Hustru og Børn, han vilde dræbe. Men Solen skinnede, og Duerne kurrede, og hele Rom lyste i hvid Morgenfred for Kapitoliets Fod. Lad dem leve! sagde jeg og viste ham den skinnende Stad. Og saa tog han min Haand og sagde: Jeg har en Gud til Broder!

ÆLIA
i forelsket Højtidelighed

Og deri har han ogsaa Ret!

GETA

Men det faldt mig ind før, da din Slavinde skreg saa hæsligt, at i Rom bliver kun den Gud, som dør.

ÆLIA
tager hans højre Haand og kysser den langt og hæftigt
GETA.

Hvad nu? - tager du Afsked med mig?

ÆLIA

Det var den Haand, han trykkede, ikke sandt? Jeg kysser blot hans Haandtryk frem igen.

GETA
river Haanden til sig

Du ser vel ham selv i Dag! - vent og vælg hans egen Haand!

ÆLIA

Det var blot hans Haand, jeg paany vilde lægge i din.

GETA

Jeg trænger ikke til hans Haandtryk saa lidt som til dine Kys! Skaan mig for din tvedelte Elskov og lad mig nøjes med den Part, der er min!

ÆLIA

Geta! - hvis jeg troede, du var saa nøjsom, vilde jeg lade de jammerligste Slaver drive dig fra min Seng!

... Jo, du trænger til hans Haand, og du trænger til mine Kys, for du flagrer som et Spindelvæv for det mindste Pust af Vinden.

373

Vil du høre det for tyvende Gang, at han er mandigere end du, den eneste Mand i hele det romerske Rige, ... jeg vilde ryste i mine Knæ af Bevægelse, hvis han en Dag kom knækket til mig og bad om Ly i mit Hus! Men han er ikke saa smuk og brusende og brændende som du, for du er Havet, og han er et af disse galliske Bjærge, der staar fast i Jorden og uden en Bevægelse styrter deres Is og Sne ned over Menneskene.

i pludseligt, ubehersket Mismod

Hvorfor taler du i Dag saa trist om Liv og Død?

GETA
lægger sin Haand over hendes Haar og ser hende ind i Øjnene

Kysser du min Haand og tænker paa ham og vælger Ord, som er til mig alene? Hvor det maa være muntert at være Kvinde og kunne rumme saa meget og altid tro paa, at det, man sidst har sagt, er Sandhed! ... Nu skælver du! Saa mit onde Lune for dybt?

JULIA DOMNA i Baggrunden, staar et Øjeblik og ser paa dem. Gaar omsider frem imod dem, med langsom Gammelkone-Gang.

JULIA

Som sædvanlig!

GETA
vender sig imod hende

Moder! - vær hilset! - hundrede Gange velkommen!

JULIA
mod ÆLIA, afventende. Omsider

Og du?

ÆLIA

Jeg hilser dig, som Geta hilste dig.

JULIA

Nu narrer din Høflighed dig, - for jeg forstyrrer jo, som naar den kolde Nattevind løfter Tæppet af to elskende.

ÆLIA
rejser sig

Sæt dig med din Søn.

JULIA

Blev du færdig med at kysse ham?

ÆLIA

Jeg bad dig sætte dig hos ham.

JULIA

Men din Mine modsiger dine Ord. Jeg burde sagtens gaa igen, mener du.

sætter sig

Min Taalmodighed er saa kold, som din Elskovsyge er hed.

ÆLIA

Du ser, jeg viger.

374
JULIA

Viger? - hvorfor bruger du saa stærke Ord? Du gaar blot, sikker paa, at Moderen er magtesløs mod Hustruen.

GETA

Sæt dig, Ælia! - Moder, misunder du os?

JULIA

Hvorfor raaber du saa højt?

GETA

Jeg maa jo skrige Rynkerne ud af din Pande! de skæmmer Solskinnet herinde! - og aldrig skinnede Solen saa skønt som i Dag! - se dig om! - skinnede den nogen Sinde saa skønt som i Dag? ... Bliv hos os og lad os tale om Haver og Blomster!

JULIA

Hvorfor ligger denne Vifte her i Stumper? Hvad var det, I talte om, da jeg kom?

GETA

Jeg saa i Morges dine græske Agaver, - de trives jo som Børn i Bjærgene!

JULIA

Hvad talte I om? Jeg er ikke saa gammel, at du kan narre mig.

GETA

Om Elskov.

JULIA

Har hun fyldt dig med sine Dukkeindfald, saa du ikke har andet end hendes Lyster i dine Tanker?

GETA

Alle Mænd er Taaber. Naar de sidder en Kvinde saa nær, som jeg sidder Ælia, glemmer de alting ... undtagen denne milde Varme om Hjærtet.

JULIA

Saa glemsom er din Broder ikke.

GETA
stirrende paa JULIA

Sad han hende da saa nær?

JULIA

Jeg forstaar dig ikke. - Han har kun eet i sine Tanker, - Rom. Han strøg i Dag dit Navn paa Severusbuen, mens du kyssede en Kvinde.

ÆLIA
river hans Haand til sig og knuger den mellem begge sine

Geta! hvad er der hændet mellem jer! hvad har han gjort dig!

GETA
ser et Øjeblik paa hende; omsider, blegnende

Kunde du tænke dig, at han gjorde mig noget?

ÆLIA

Jeg ved ikke - -

GETA
springer op og river Haanden til sig. Foran ÆLIA

Og denne Haand, som du kyssede, fordi han trykkede den - -

375
ÆLIA
griber paany efter hans Haand, stirrer paa ham som i vild Skræk

Gaa ikke fra mig! - hører du! - hvorfor slettede han dit Navn! - Geta - Julia Domna - hvad betyder det!

GETA
bøjet frem mod ÆLIA og med sine Øjne i hendes

Er du angst! - Hvad er det for en Magt, han spyr ud over dig?

ÆLIA

Geta, det er ikke det, du tænker paa nu! Lyv ikke for mig! - Gør mig tryg! tryg for dit Liv! - tryg for ham og for mig selv! - gør mig tryg hos dig!

GETA

Svar mig!

ÆLIA

Jeg har et eneste Ønske, - at han var død, død for længe siden, - død, blot død!

GETA

Ligger han dig saa meget paa Sinde?

ÆLIA
med Hænderne sammenknugede i Skødet

Jeg vilde juble, hvis du blev hans Overmand!

GETA

Gøgler du for at hidse mig? ... Der er den Elskov til, der gør en Kvinde ræd som for hendes eget Liv! Hykler du Frygt og hober den paa min for at faa mig til at bide som et Dyr i Dødsangst?

ÆLIA
rejser sig, frem imod ham

Nu skal du tie!

slaar i utaalmodig Lidenskab Armene om hans Hals

Hold mig fast ind til dig! - hører du! - staa ikke som en Skygge!

GETA
løsner med et haardt Greb hendes Arme fra sin Hals

Nej, - Rom er mit! - Rom er mit!

ÆLIA

Geta! hvad er der hændet mellem jer! - hvad er der hændet mellem jer!

GETA
stirrer hende i Øjnene

Kender du de Dage, da alle dine Minder gror frem i et eneste Flor og raaber dit Navn fra Himlen og fra Jorden og fra alle fire Verdenshjørner, mens din Haand aabner sig for at knuse alt det, du har lidt, og for at tage alt det, der er dit ifølge dine Øjnes Evne til at se, ifølge din Forstands Tale, ifølge dit Blod og dine Sanser, dit Livs flammende Ret ...

376
ÆLIA

Hvad vil du? - hvad er det, du vil?

GETA

Hvorfor ser du saa angst paa mig? Fortryder du dine Ord? Tigger du for hans Liv?

ÆLIA
rolig, fast

Saa tro da, hvad du vil, hvis din Tro kan styrke din Vilje!

GETA

Tro? - jeg tror paa et eneste, paa din Haand, der er saa blød og lunken som et uskyldigt Barns, paa din milde Haand, der har svoret at ville hævne mig, hvis nogen tager mit Liv, og som er dannet til at kærtegne og til intet andet, og som vil ende med at kærtegne den Mand, der dræber mig!

JULIA

Hvad er det, I taler om? Jeg forstaar jer ikke.

GETA

Forstaar? - jo, du forstaar! ... Se paa mig med dine gamle Øjne, som Lykken saa paa mig, da jeg blev født, le mig som den ind i Ansigtet! For den lo mig til, saa mit Sind fra den samme Time stod fyldt af al dens Magt, og Livet glædede mig for hvert Trin, jeg traadte, glædede mig som ingen anden, fordi mit Blod brændte af Fryd over det mindste Fnug, jeg saa sejle i Luften - -

JULIA

Hvorfor siger du mig det? Tror du ikke, jeg kan se dig, du den eneste Gave, Lykken havde tilovers til mig fattige Kvinde! Hvorfor siger du mig det?

GETA

Fordi intet er mig helligt som mit Livs Lykke!

JULIA
ser længe paa ham. Omsider

Den, som vil være lykkelig, maa kunne glemme!

GETA

Glemme? - Saa sig, at jeg er broderløs!

JULIA

Ved du, hvor tit jeg ønskede, jeg var sønneløs?

GETA

Jeg ved kun et, - at denne Dag vil blive mig saa lang som mit Liv fra den Time, jeg blev født, til nu!

JULIA
mod ælia

Saa kys ham dog, Barn! Ser du ikke, jeg kan ikke svare ham? Kys ham og gør aldrig andet end kys ham! Eller er du vred, fordi jeg kaldte dig en Dukke? Ingen Kvinde kan være Dukke nok!

377

CARACALLA i Baggrunden, umeldt, i Purpurtoga.

CARACALLA
ser fra ÆLIA og JULIA til GETA, med et Smil mod GETA

Prins Paris! og - da GETA forbliver stum og stirrende, - smilende, med en Haandbevægelse mod Kvinderne Tilgiv, - jeg kommer lydløst som Misundelsen!

GETA

Hvad vil du?

CARACALLA

Fortæl mig, hvad du tror. Du stirrer som en Mand, der har Besøg af Spøgelser.

GETA

Hvorfor kommer du?

CARACALLA

Mig fører dine Droslers Sang. Jeg gik og lyttede til den, da jeg kom.

GETA

Har de sunget saa hæsligt, at du forstod det?

CARACALLA

Saa hæsligt? - Som du vil!

GETA

Skynd dig! skynd dig! - hvorfor kommer du?

CARACALLA

Under du mig ikke dine Kvinders Selskab?

GETA

Nej!

CARACALLA

Deri kommer du min Hensigt paa tværs. Jeg vidste, Moder var hos dig!

GETA

Forstod du mig?

CARACALLA

Dit Nej?

smilende

... Den Kunst at kunne misforstaa, har saa tit reddet sin Mand.

GETA

Er du kvindesyg?

CARACALLA
uvillig, men rolig

Gem nu dit Raseri. Jeg har for liden Tid til Drengekævl!

GETA

Saa tal som den, du er!

CARACALLA

Mit Ærinde er kort. med en halvt understregende, halvt undskyldende Haandbevægelse Rom er for lille til at rumme os begge.

GETA

Som dette Gulv, hvorpaa du staar!

CARACALLA

Du er for hastig. Saa kort er mit Ærinde ikke.

378
GETA

Saa gør det kortere end det er! - kortere endnu end den Streg, hvormed du strøg mit Navn!

CARACALLA
med et hurtigt Blik paa JULIA DOMNA, rækker derpaa sin Haand frem mod GETA

Jeg strøg dit Navn i Rom og gav dig Asien. Vi deler!

JULIA
som har rejst sig og gaar et Par Skridt hen imod dem

Vil I ogsaa dele Eders Moder?

GETA
mod caracalla

Du ved mit Svar.

CARACALLA

Ved det? - nej! - men forudser det.

GETA.

Saa gaa! - gaa endnu denne Gang!

CARACALLA

Nej, ikke denne Gang! - betænk dig. Tal med Ælia, - læg dit Hoved i hendes kloge Skød! ... Jeg siger dig, du er for god til Rom, for mild og veg, - du ødelægger - -

GETA

Og du?

CARACALLA

Jeg? - Jeg vil et Rom af Sten og Jærn, et Bjærg paa Jorden, en Verden af Mennesker, som aldrig vender sig og ser tilbage, ikke græder i Dag og lo i Gaar og fortryder og vakler og binder deres Vilje med dovent Drømmeri og usselt Varselvanvid, - en Verden, hvor intet Menneske ligner dig! Gaa til den evige Frygts Asien! Der kan dit Sinds evindelige Jordskælv rase saa taabeligt det vil. Men der, hvor du staar nu, skal Jorden ligge naglet fast og bære Mennesker, hvoraf hvert eneste et er som en Statue paa Forum, fordi hver den, der var svag, blev dræbt. Du drømmer eet om Livet, jeg et andet. Min Drøm er den, som drømtes her i Hundreder af Aar, Stensjælen i denne Stad. Forstyr den ikke! - Lyd mig!

GETA

Som hvad? som hvem?

CARACALLA

Som den, der bærer i sig Roms Cæsarers Vilje!

GETA

Den er Cæsar, som elsker lysest!

CARACALLA

Nej! - den, der væmmes dybest!

GETA

Da har Rom, i Dag som i Gaar, to Cæsarer!

379
CARACALLA
griber ham haardt om Haanden

Ti! og lyd! ... Jeg tigger dig!

GETA
river Haanden til sig

Gaa!

CARACALLA

Viger du ikke, handler jeg mod dig, som sprang du over Roms Mure ... hellere Pest mellem Menneskene end vaklende Sind!

mod Kvinderne, hæftigt

Hjælp mig! tal til ham, Julia Domna, - Moder! - fri mig! - tag hans Hænder, Ælia! kys ham! kys hans Haand!

GETA
slaar ham i Ansigtet
CARACALLA
staar et Øjeblik ubevægelig, griber ham saa pludselig i Struben og slynger ham over mod JULIA DOMNA, river en Dolk frem fra Togaens Folder og støder ham ned

Remus!

ÆLIA.

Caracalla! kaster sig over Liget Geta! Geta!

Formiddag i Cæsarpaladsets Have. Paa en Marmorbænk sidder JULIA DOMNA og CARACALLA, CARACALLA foroverbøjet og stirrende paa sine Hænder.

CARACALLA

De er saa smalle og hvide, - jeg har Kvindehænder, - kun Neglene er bredere end nogen Kvindes og saa underligt grusomt blaanende! ... Og saa er mine Hænder saa kolde som Liljer! rækker sine Hænder mod JULIA Føl paa dem! - tag dem i dine!

JULIA
tager hans Hænder og sidder en Stund med dem i sine. Omsider

Saaledes sad jeg saa tit med Getas Haand. Føler du, hvor Mindet gør mine Hænder hede?

CARACALLA

Jeg føler dit Moderhjærte banke i dine Fingerspidser! ... Ikke sandt, hver Bloddraabe løber fra dit Hjærte mod mit som en Rose fyldt med Gift!

JULIA

Det tror du ikke, - saa vilde din Haand skælve i min, og den rører sig ikke -

380
CARACALLA

Se rigtig paa den Haand! Kan du se paa den, at den har løftet en Dolk mod den Mand, som var min Fader?

... Du skulde set ham, Severus! De sloges omkring os, Britter og Romere. Hans Ansigt blev stift og graat som Jærn, og han saa paa mig, som var det en Statue, der pludselig aabnede to Øjne og stirrede Aarhundreder ned over mig.

Og saa tilgav han denne Haand!

- - Eller sidder du og ønsker, at jeg var falden i det Slag?

JULIA

Jeg er for gammel til at ønske.

CARACALLA

Du svarer mig ikke.

JULIA.

Hvis jeg har et Ønske, er det det eneste, at hver Dag maa være lang nok til, at min Forstand kan naa at gøre sit Arbejde færdigt, blot for hver Dag som gaar.

CARACALLA

Tumler din Forstand med saa meget?

JULIA.

Min Forstand tumler kun med eet, - med min Søn og hans Lykke.

CARACALLA

Stakkels Moder!

JULIA

Ynkes du over mig, eller ynkes du over dig selv?

CARACALLA
stirrer en Tid tavs mod Jorden. Omsider

Mit Sind er fuldt af Sorg.

JULIA
bøjer sig over hans Hænder

Min Søn, ser du, jeg kysser disse Hænder, som dræbte din Broder! Det er Getas Moder, som kysser dine Hænder og tilgiver, som Severus tilgav. - Vær lykkelig! - vær lykkelig!

CARACALLA

Dine Ord ligner min Faders Blik. Du taler som et Marmor, i hvis dybe Indre et Liv er stivnet. Dine Ord køler. Bliv ved!

JULIA

Spotter du mig, - eller er du bevæget? Jeg vil helst tro, du spotter. Jeg ræddes for Kærtegn som for Slavekaar. Lad aldrig dit Sind mildnes!

CARACALLA

Tvivler du?

JULIA

Jeg tænker paa dig, tænker bestandig paa dig.

381
CARACALLA

Fuld af Kvindeangst?

JULIA

Ja - fuld af Angst for at have været Moder til Vanmagt og for at have født forgæves!

CARACALLA

Jeg er din Søn!

JULIA

For et Øjeblik siden sad din Broder dybere i dine Tanker end nogen Sinde, mens han levede.

CARACALLA

Fordi du bragte ham med dig, - du, den dødes levende Moder!

JULIA

Saa let sover altsaa den, du dræber!

CARACALLA

Du minder mig! - du evige Bebrejdelse, som hedder Julia Domna!

JULIA

Jeg tænker ikke paa de døde, dertil har den, der lever, ingen Tid.

CARACALLA

Hvad lurer du da paa?

JULIA
vendt imod ham, stirrende paa ham

Magten har du aldrig i din Haand, - Magten viger og viger, - Magten er dens, som rider rappest mellem dem, som jager den!

CARACALLA
rejser sig, tæt foran hende

Hvad lurer du paa? ... Hvem?

JULIA

Mellem dig og mig er Geta død. Cæsar er kun en. Hvor vi to mødes, mødes Cæsar og hans Moder. Men hvor din Broders Enke gaar, gaar Geta!

CARACALLA
ser længe paa hende. Omsider

Hvor rinder den isnende Kilde, som dine Tanker drikker af?

JULIA

Under min Kærlighed til min eneste Søn.

CARACALLA

Tal Sandhed - under din Kærlighed til din Søns Magt! Frygter du den øde Ø, der venter dig, hvis jeg falder?

JULIA

Tror du, en Kvinde tænker og handler som jeg af Begær? Ved du, hvor mit Liv skælver ved de Tanker, jeg maa tænke? Jeg maa tænke dem, før andre tænker deres. Inderst inde er du mit Barn, og jeg en Moder.

382
CARACALLA

Og skyer en Moder intet for sit Barn?

JULIA

Nej - intet.

CARACALLA

Hvor det maa være hæsligt at være Moder!

JULIA

Pines du af min Kærlighed?

CARACALLA

Den har jeg aldrig kendt.

JULIA

Jeg bøjede mig over dine Hænder før og tilgav dig!

CARACALLA

Og nu bøjer din Kærlighed sig for at bryde Ælia.

JULIA

Ja.

CARACALLA

Da har aldrig nogen Kærlighed plukket saa uskyldig en Blomst!

JULIA

Hvad mener du?

CARACALLA

At Ælia faar du aldrig!

JULIA

Jeg har besøgt hende i Dag.

CARACALLA

Betyder det, at din Kærlighed allerede har bøjet sig efter Blomsten og brudt den?

JULIA

Hvorfor bruger du det Billede?

CARACALLA

Fordi det passer til Kærligheden.

JULIA

Hun sad ensom i sin hvide Sorg, i et skummelt Rum inderst inde i din Broders Palads. Der var koldt om hende og tavst og hun selv blegere end sine Klæder. Jeg var længe hos hende, og hun tav bestandig og løftede ikke sine Øjne fra Gulvflisen foran hendes Skammel. Først da jeg gik og vendte mig i Døren, saa jeg hendes Øjne. Hun stirrede efter mig - -

CARACALLA

Og det Blik gjorde dig saa angst og ramte dig saa dybt? Hvorfor under du mig ikke at lege med denne lille giftigt duftende Blomst? Jeg vil bære den hos mig og lukke min hule Haand om dens Kalk og kæle for dens Blade og se den drikke sig kraftig Farve til i Solen! - Jeg havde glemt hende, - hun skal følge mig og Legionerne!

JULIA

Hun - og Geta!

383
CARACALLA
halvt overhørende, smilende hen for sig

Giv dig Tid til at glædes!

JULIA

Naar saa du mig glædes? Glæden er fattig Mands Tidsfordriv.

CARACALLA
peger ned over Haven, smilende som før

Ser du, der gaar hun gennem Haven, ... det er din sidste Søns Undergang, der vandrer ham i Møde mellem Blomster - ved et Barns Side - i den lyseste Sol!

idet JULIA rejser sig

Flygter du?

JULIA

Jeg vil pines ihjel, hvis du dør, fordi du er mindre end blot en eneste Mand imellem Menneskene!

gaar langsomt.

CARACALLA
staar en Tid og stirrer efter hende. Omsider

Minder hun dit Moderhjærte, Julia Domna? Piner Synet af Getas Enke dig saa dybt?

vender sig mod ÆLIA, som klædt i Hvidt er blevet staaende et Par Skridt fra ham

Hvad vil du? Hvorfor kommer du?

ÆLIA

Bliv ikke vred, fordi jeg har forladt mit Palads!

CARACALLA

Vred? - Hvad vil du?

ÆLIA

Julia Domna sagde mig - -

CARACALLA

Hvilket?

ÆLIA

At kom jeg dig for Øje, var jeg Dødens.

CARACALLA

Du?

lidt efter, venlig

Sæt dig, Ælia!

ÆLIA

Jeg maatte se dig og tale med dig - -

CARACALLA
idet han sætter sig, smilende

Og du vover dit Liv for at se mig og tale med mig! Din Stemme skælver, - frygter du mig?

ÆLIA
sætter sig et Stykke fra ham

Nej.

CARACALLA

Hvorfor er du da saa urolig?

384
ÆLIA

Hvis min Stemme skælver, er det, fordi det er første Gang, jeg ser Getas Broder siden - -

... Jeg kommer til dig for at se dig og for at høre din Stemme, - fordi den ligner Getas.

CARACALLA

Nu er du uforsigtig. Du smigrer for plumpt. Der stikker et besynderligt Mod gennem din Uskyldighed.

ÆLIA.

Frygter du en stakkels uskyldig?

CARACALLA

Sig Sandheden! Den, som pukker paa sin Uskyldighed, lyver! Ingen, ingen er uskyldig! ... Nu rødmer du.

ÆLIA.

Jeg har sørget saa dybt, at jeg har mistet Evnen til at forstille mig. Du har let ved at faa mig til at rødme. Du maa tænke, hvad du vil, men du maa lade mig se dig.

CARACALLA

Mit Billede staar jo i min Broders Palads.

ÆLIA

Det er dig selv, jeg vil se.

CARACALLA

Jeg forlader Rom.

ÆLIA

Det ved jeg, men jeg følger dig!

CARACALLA

Vis mig da den Dolk, du gemmer til mig.

ÆLIA
tier en Tid, ser omsider rolig paa ham

Kvinder bruger Gift.

CARACALLA
rækker hende sin Haand

Du ser, jeg tror dig, - fuldt ud! Nej, du kan ikke forstille dig. Du stakkels uskyldige, havde du ment, at Sandheden vilde gøre mig tryg?

ÆLIA

Rummer da din Tanke ikke andet end Død?

CARACALLA

Min Tanke rummer i dette Øjeblik dig og mig!

ÆLIA.

Er jeg farlig for Cæsar?

CARACALLA
ser længe paa hende. Omsider smilende

Ja, farlig, - farlig som Sumpenes Dunster mod Aften.

ÆLIA

Jager du mig fra dig?

CARACALLA

Ikke endnu, ikke endnu. Du har ikke tabt endnu, Ælia! Det er dulmende at sidde hos en Kvinde, som er ung.

ÆLIA.

Da volder jeg dig jo Glæde, - saa lad mig blive hos dig!

385
CARACALLA

Nu er du atter uforsigtig, altfor uegennyttig.

ÆLIA
med Blikket mod Jorden

Caracalla, - det dulmer mig at sidde hos en Mand, som lever.

CARACALLA

Sad du saa længe ved et Lig, at du begyndte at fryse? Stakkel, er du fløjet imod mig som en frysende Sommerfugl? - du er altsaa kommen for at varme dit Hjærte?

ÆLIA

Ja - ogsaa derfor kommer jeg.

CARACALLA

Ogsaa derfor! - Men du sidder dog og mindes ham og din døde Lykke! Ikke sandt, han var Solen paa Himlen, og jeg, som sidder her og ligner ham og minder dig om ham, er kun som den Sol, der mat skinner gennem Havet ned paa en sunken Ædelsten! ... Husk paa, jeg ved, hvad du vil, - føj derfor dine Ord snildere, hvis du vil gøre mig tryg.

ÆLIA

Saa dyb er min Fattigdom, at ligger der gammel Lykke paa dens Bund, kan mit Blik ikke naa den.

CARACALLA

Men ham - ham, du kom her for at mindes!

ÆLIA

Hvorfor forvirrer du mig? Ser du ikke, at Sorgen har forvirret mig nok?

CARACALLA

Du prøver alle Midler!

ÆLIA

Nej. Du tror mig stærk som du selv. Jeg ved ingen Ting, jeg ved ikke længer, hvorfor jeg kom, og ikke, hvad jeg vil her. Jeg kom her for at se den Mand, der lignede ham mest, for at faa Blodet til at rinde bag mit Minde, og jeg kom her, fordi jeg frøs i Ensomhed og Tavshed og saa Solen skinne ude. Og nu jeg sidder her og hører din Stemme, og ser dig som hans levende Billede foran mig, nu rinder Blodet fra mit Minde, og jeg ved saa koldt, at han er død for bestandig. Men Solen, som varmer mig, siger mig, at jeg selv lever, og Blodet bruser for mine Øren og døver alle mine Tanker.

CARACALLA

Paa nær en eneste, - dit Had til den, der dræbte din Elskov!

ÆLIA

Mit Had og min Elskov, - ja, for en halv Time siden 386 levede de begge bag mit Værelses Marmorvægge. Det Marmor var saa blodrødt og det Rum saa iskoldt. Men nu jeg sidder i Solen, smelter det alt sammen bort, og jeg er svag som en, der har været syg. Jeg ejer hverken Had eller Elskov. Jeg har saa længe siddet i Skygge, at Solen gør mig svimmel, og jeg vakler ved at se, hvor Himlen er høj og uendelig.

CARACALLA

Du kurrer som en Due paa en Foraarsdag. Eller kom du for at sige mig, hvor let Kvinder glemmer?

ÆLIA

Jeg kom her for mit Livs Skyld, - for ikke at dø.

CARACALLA

Jeg tror dig ikke.

ÆLIA

Det maa du, som du vil. Lad mig blot sidde her - og gaa ikke fra mig.

CARACALLA

Nej, - vi vil tale længe sammen - om din Svaghed, Ælia. Ikke sandt, dine Ord taler om Svaghed, men dit Blik stirrer fast paa mig og viger ikke fra mig. Din Stemme er som den bølgende Vind, men dine Øjne som den urokkelige Himmel. Kyssede Julia Domna ikke dine Øjne, da hun var hos dig?

ÆLIA

Caracalla, - giver du mig Lov at følge dig?

CARACALLA

Se paa mig! - hvor din Pande er ren som et Bjærgs Sne, og dine Øjne mørke og bløde som Nattens dybe Fred. - Giv mig engang din Haand! - hvor den er lille og som skabt til at kærtegne! - Saa den vil dræbe mig? ... Nej, hvorfor tager du den til dig? - lad mig beholde den i min! - Se, hvor dit Bryst gaar op og ned! ... Du svarer mig jo ikke! - Lad mig beholde den i min! ... Og saa sidder du og græder, tror jeg. - Vær ikke angst, - jeg vil dig intet ondt! - giv mig din Haand igen!

ÆLIA
hæftigt

Nej! - rør den ikke!

CARACALLA
drager hende til sig

Du har jo endnu ikke løftet den imod mig, - og du maa gerne løfte den, hvornaar du vil, - jeg skal bestandig kysse den! ... Vist skal du følge mig og være hos mig! ... Du sidder jo allerede i mit Sind som en mild 387 Dag langt inde mellem ensomme Bjærge! - Kan saa sart et Legeme hade? ... Se blot, hvor trygt du hviler hos mig!

ÆLIA
river sig løs

Slip mig! - slip mig! - aa slip mig!

CARACALLA

Du sad jo saa trygt! - glemte du et Øjeblik dine Planer?

ÆLIA

Gaa! - gaa! - Jeg er saa træt! - saa vanvittig træt!

Daggry. Kejserens Soveværelse i Cæsarpaladset, højt bygget af dunkelt Marmor, halvlyst i Dagskæret, der falder gennem en Lysaabning, hvis Tæppeforhæng er draget til Side. I den blege Dæmring ses en Marmorbuste skinnende hvid mod Rummets mørke Væg, et Par Stole, hvis gyldne Armlæn fanger Morgenlyset, og paa en Løjbænk CARACALLA, der, vaagen, klædt i kort, purpursyet Tunika, ligger og stirrer mod Døraabningens tunge Tæpper. Et Øjeblik efter glider Forhænget lydløst til Side og falder atter til bag den togaklædte OPILIUS MAKRINUS, Prætorianernes Præfekt.

MAKRINUS
tæt inden for Døraabningen, med en dyb Bøjning

Vær hilset, Cæsar!

CARACALLA
rejser sig hastigt over Ende

Er Solen oppe?

MARKRINUS

Nej, endnu ikke. med en Haandbevægelse mod den lyse Marmorbuste Men Natten er til Ende.

CARACALLA

Hvor Dagen dæmrer langsomt! læner sig atter tilbage, med Hovedet hvilende mod Haanden Du bringer Legionernes Morgenhilsen? - Er alting rede?

MAKRINUS

Legionerne hilser dig! Alting er rede! De længes efter Germanien og venter kun paa deres Cæsar!

CARACALLA

Altsaa slog Guldet til?

MAKRINUS

Deres Jubel fulgte mig!

CARACALLA
stirrer en Tid lang frem for sig. Omsider

Saa du paa Himlen, medens du gik? Hvorledes tegner Dagen?

MAKRINUS

Himlen og Rom smiler. Lyt selv efter, - eller er det kun i mine Øren, denne Lyd dirrer?

388
CARACALLA

koldt Har du sovet saa godt, at du maa snakke som et Barn om Fuglesang?

MAKRINUS

Det vilde jeg ikke vove at spilde Tiden med i Dag!

CARACALLA

Saa skynd dig! - forklar dig!

MAKRINUS

Mine Ord betød blot, at alt, hvad jeg har mødt i Dag, varsler dig og dine Vaaben Held! Jeg kendte ikke Rom igen, da jeg gik herhen gennem Gaderne. Vekselererne sad ved deres snavsede Borde og klaprede med deres Guld, som skulde de i Dag mønte selve Solen ud mellem Romerne, og Bagerne raabte op med deres Brød, som sang de Glædessange i Morgenen! ... Tager jeg fejl, eller skyller ikke denne Lyd sin Hilsen helt herind i Cæsars Sovekammer?

CARACALLA
som før, koldt

Hvor Morgenluften strømmer frisk igennem dine Ord! ... Naar forlod en Cæsar Rom, uden at Duerne kurrede, som naar Glenten er fløjet, og uden at Hundene hylede af Glæde! Troede du, at du fortalte mig noget nyt, eller misforstod jeg Glæden i din Stemme?

MAKRINUS
med en let Bøjning

Jeg saa dig aldrig misforstaa! - Det frydede mig at se Romerne uforsigtige, og det faldt mig et Øjeblik ind, at denne milde Morgen kunde benyttes kraftigere ind til at kvæles bag Legionerne i Landevejenes Støv!

CARACALLA

Romerne er mig ligegyldige. Lad Dagen komme og farve Rom, som den vil! Frygter du Pak, som glædes?

MAKRINUS

Tilgiv mig, - jeg har tilbragt Natten mellem Vaaben, som blev slebne!

CARACALLA

Jeg spurgte dig kun, om hvordan Dagen tegnede. Dine mange Ord svirrer omkring mig som unødig Larm. Du er for hastig! I Dag spurgte jeg dig ikke om Rom. Det oversaa du! ... En Mand, som har sit Liv kært, maa intet overse!

MAKRINUS
med en let Bøjning

Romernes Jubel oversaa jeg ikke.

389

Skal det koste mit Liv, at jeg glemte, at den Vrede, der fødte mine Ord, var for morgenfrisk til at bæres ind i Cæsars Sovekammer?

CARACALLA

Vær forsigtig, Makrinus. Vilde du hidse mig paa Romerne for at se deres Had vokse helt op til Himlen, saa jeg til sidst maatte forgaa? Vær varsom, - du er endnu for klodset, - just derfor er du ikke farlig!

... Makrinus, du har store Hænder - -

MAKRINUS

Slavehænder - som min Fader og Moder havde dem.

CARACALLA
rejser sig langsomt og gaar frem og tilbage, standser omsider foran MAKRINUS

Jeg saa dig i Gaar gaa sammen med en Kvinde, - hvor du i Grunden er hæslig!

MAKRINUS

Tilgiv min Moder, - hun fødte mig fjernt fra Rom.

CARACALLA.

Dit Ansigt gør mig altid lysvaagen! Det er besynderligt med dit Ansigt, - selv de styggeste taber noget af deres Grimhed i denne Time, da Morgenduggen falder, kun du er lige hæslig hele Døgnet igennem.

MAKRINUS

Du har Ret, Cæsar, mit Ansigt er altid det samme! - Skal jeg forbande min Moder, eller skal jeg takke hende?

CARACALLA
ser fast paa ham

Tak Getas Enke, fordi hun i Gaar gik ved din Side. Jeg saa aldrig før Kvinder i Samtale med dig, ikke engang din Hustru.

MAKRINUS

Jeg takkede i Gaar Getas Enke.

CARACALLA

Makrinus, skulde du have Magt over Kvinder?

MAKRINUS

Jeg er jo hæslig, Cæsar.

CARACALLA

Rigtigt! - des besynderligere tog I jer ud!

MAKRINUS

Vort Maal er naaet, dersom Synet af os har underholdt Cæsar et Øjeblik.

CARACALLA

Naturligvis! - Gaa kun, Præfekt! - Du er endnu for plump! - begge to er I for barnlige! - Gaa kun 390 sammen og hvisk, - men krum ikke Eders Rygge, som bar I i Hænderne noget, den der ser efter Eder, ikke maa se! ... Gaa kun, Opilius Makrinus!

ÆLIAS Telt i Romernes Lejr mellem Vogeserbjærgene, henimod Solnedgang, Blæst, som bølger Teltdugen.

Paa en Stol sidder ÆLIA og støtter Hovedet i sine Hænder og ser frem for sig.

MAKRINUS kommer i Teltdøren, hastigt, i tilsølet Rustning.

ÆLIA
rejser sig med et Ryk og strækker begge Hænder imod ham som for at holde ham fjernt

Død?

MAKRINUS
bliver staaende inden for Døren, som standset af hendes Haandbevægelse, og ser hurtigt paa hende. Bøjer sig saa i kold Høflighed

Nej, - Cæsar lever.

ÆLIA
febrilsk

Kom nærmere! - fortæl!

MAKRINUS

Han sender mig til dig med sin Hilsen, - Cæsar er usaarlig.

ÆLIA

Hvorfor smiler du?

MAKRINUS
haanligt frittende

Glæder mit Budskab dig ikke?

ÆLIA

Skynd dig!

MAKRINUS

Du skød mig dog fra dig med dine Hænder, da du saa mig, - og du trak Vejret lettet, da jeg havde talt.

ÆLIA

Dit Budskab glæder mig, - at Cæsar ikke faldt ved din Kunst, Frigivne!

MAKRINUS

Haaner du min Troskab? stirrende paa hende Han lever, siger jeg, og jeg har sejret ved hans Side og jublet for ham, - ingen tvivler om min Troskab!

ÆLIA

Hvad mener du?

MAKRINUS

Forstaar du mig ikke, Ælia? Det er første Gang! ... Det glæder dig, at Caracalla lever!

ÆLIA

Makrinus! dine Øjne er hæslige som et Ligs!

391
MAKRINUS

Se kun paa dem, Ælia! Et Ligs Øjne binder. Man husker dem, hvor man gaar, og naar man sover. Jeg takker dig.

ÆLIA
urolig, ubehersket

Og nu - hvad nu?

MAKRINUS

Derom maa du selv. Jeg tror dig ikke længer. nærmer sig hende Skal jeg tro dig, maa du give mig et Pant.

ÆLIA
som før

Hvilket?

MAKRINUS
standser, gør en Bevægelse, som vilde han række hende Haanden; med et svagt Smil

Intet! Det er mig nok, at du var villig.

ÆLIA

Din Plan!

MAKRINUS

Nu er det din Tur, - din Kunsts!

ÆLIA

Jeg troede, at den, der vilde være Cæsar, forstod at handle ene.

MAKRINUS

Være Cæsar? - er det alene mine Drømme, der ligger dig paa Sinde?

ÆLIA
forvirret

Men naar du ikke vinder!

MAKRINUS

Naar jeg ikke vinder, ... saa forraader du mig!

ÆLIA

Hvor du maa være født af ussel Slægt!

MAKRINUS

Du forraader mig!

ÆLIA

Præfekt!

MAKRINUS.

Du forraader mig!

ÆLIA

Træl!

MAKRINUS

Godt! bøjet let frem imod hende For din Skyld, for din Skyld alene, skal jeg sejre! retter sig igen, da ÆLIA forbliver tavs Du fryser, skal jeg drage Dørklappen for? Det blæser herind.

ÆLIA
hastigt

Bliv staaende!

MAKRINUS

Du er blevet saa bleg i den senere Tid, du taaler ikke Kulden mellem disse Bjærge.

ÆLIA

Taaler! - jeg, som taaler dig!

MAKRINUS

Men dine blege Kinder gør Cæsar ondt, - og der er flere end Caracalla, der beklager din Bleghed.

ÆLIA

Saa tak dem fra mig!

392
MAKRINUS

Din Tak vil glæde dem. Men deres Lykke vilde være større, hvis de saa dig sund som før.

ÆLIA

Hykler!

MAKRINUS

Dit Sind er i Oprør, - du formaar ikke at skelne Ven fra Fjende.

ÆLIA

Jeg formaar at skelne mig fra dig.

MAKRINUS

Det Skel er ikke saa svært at drage, - det er ikke saa stort.

ÆLIA

Ti! - eller gaa!

MAKRINUS

Nu maa du ikke være ond, fordi jeg kun er fattig født. Hvem, tror du, trænger mest til Godhed, - Cæsar, eller den, der som Barn laa nøgen i Snavset?

ÆLIA

Gaa!

MAKRINUS

Nej, lad mig blive lidt endnu. Du gør Uret imod mig, - fordi jeg ikke er smuk. Husk, at dér, hvor smukke Mænd vinder let, har jeg en dobbelt Kamp at kæmpe. Er du saa lidt Kvinde, at du har sat Medlidenheden over Styr? ... Du smiler?

ÆLIA

Jeg leder efter Cæsarsjælen i dig.

MAKRINUS

Du smilede -

ÆLIA

Jeg saa kun en Landevejsmorder!

MAKRINUS

Det er et Ord kun, en Titel - som Præfekt, som Cæsar! - Men, som du vil!

tæt foran hende

Gem din Gift endnu i nogle Dage, - den kunde blive farligst for dig selv nu, lige efter at han har sejret. - Og saa ... Veninde! gør Cæsar tryg! Du er for kold imod ham, ... han har jo ikke sovet her en Nat endnu!

Jubelraab udenfor, i nærmere og nærmere Stigen

ÆLIA

Hvis du fra dette Øjeblik vover et Ord til mig - hvis du ser paa mig - hvis du kommer mig saa nær, at jeg lugter Salven i dit Haar, - hvis du saa meget som smiler, fordi jeg ikke 393 besvarer din Hilsen, - jeg forraader dig, dig og mig selv, forraader!

MAKRINUS
koldt

Hvor hurtigt Germaniens Klima kan forandre en romersk Kvinde!

CARACALLA
kommer i Teltaabningen. Han bærer som MAKRINUS

Rustning, men er uden Hjælm. Gaar frem i Teltet, staar et Øjeblik tavs og ser sig om. Omsider Hvor her er stille inde ...

med et pludseligt, stort Smil mod ÆLIA, stilfærdigt

Hvad hedder dette Land?

MAKRINUS
ser hurtigt paa ÆLIA, bøjer sig derpaa for CARACALLA og pegemod Teltgulvet

Denne Jord er Cæsars!

CARACALLA
som før

Nej, Makrinus, - denne lille Kreds af Jord er ikke Cæsars, - det er den eneste Plet i mange Hundrede Miles Omkreds, som ikke er hans.

Gør en Haandbevægelse mod MAKRINUS, der atter bøjer sig til Hilsen og gaar. Sætter sig i en Armstol og læner sig tilbage, saa han ser mod Teltets Loft

Se, der sidder en Svale! - Er den bange, tror du?

ÆLIA
i stadig anspændt Uro

Den hviler vel - som Cæsar.

CARACALLA

Ja, - den hviler. - Ved du, hvad det er at hvile, du, som aldrig har været i Slag?

ÆLIA
som før

Skal jeg gaa, Cæsar?

CARACALLA

Gaa? - hvorfor det? ... Sæt dig ned og fortæl mig et eller andet, noget mildt, noget, der kan være som Puder under mig.

ÆLIA
i stigende Uro, bedende

Cæsar, - lad mig gaa!

CARACALLA
ser op paa hende

Men hvorfor vil du gaa? Nej, sæt dig, tag din Stol og sæt dig her ved Siden af mig.

tager, da hun har sat sig hos ham, hendes Haand

Er Dagen faldet dig lang?

ÆLIA

Ja - Dagen er faldet mig lang.

CARACALLA

Hvad har du moret dig med?

ÆLIA

Jeg ved ikke - -

394
CARACALLA

Din Haand er saa kold, - fryser du?

ÆLIA

Det er Blæsten, - det har blæst herind, og jeg har siddet her hele Dagen.

CARACALLA.

Og tænkt paa mig?

ÆLIA
sidder en Tid og ser ned for sig. Omsider

Ja - tænkt paa dig.

CARACALLA

Underlige Ælia! Langt nede i mig ligger min Forstand og glipper med Øjnene og hvisker, at du taler forblommet, - men jeg er for træt i Øjeblikket til at høre paa den.

Saa du har tænkt paa mig! - og jeg har ikke tænkt paa dig i Dag!

... Ælia, en saadan Dag begraver. Jeg er til Mode, som blev jeg født i Morges. Jeg husker ingen Ting uden Sværd og Spyd og gabende Munde i skæggede Ansigter, og Øjne, hvis Blik skraaler, og røde, blodige Striber paa Kryds og tværs over klæbrigt Haar og graa Hud, - og et Øjeblik højt oppe over Sværd og Hoveder tre hvide, vilde Svaner, med strakte Halse, i stiv Flugt under en blaa Himmel - -

... Mindes du, Ælia, der var engang for lang Tid siden en By, der hed Rom -

ÆLIA

Du glemmer, jeg var ikke med i Slaget.

CARACALLA

Gør det dig ondt, at jeg ikke har tænkt paa dig?

ÆLIA.

Nej, Cæsar!

CARACALLA
retter sig, med en let Gysen

Hvorfor skulde det vel gøre dig ondt!

ÆLIA

Tal om Slaget! tænk paa din Sejr, Cæsar!

CARACALLA
rejser sig

Min Sejr! ... Hvorfor siger du ikke: Tænk paa dit Bad! tænk paa din Aftendrik!

ÆLIA
griber efter hans Haand

Caracalla, sæt dig, hører du! - sæt dig igen!

CARACALLA

Hvad vil du mig? Vil du vise mig, at Rom ligger dèr paa Teltets Gulv? - Jeg skubber det i Havet Hus for Hus!

395

... Eller er det Geta, du vil raabe mig i Øret? - Gaa hen i Døren, hører du, og raab det ud i Aftenen og hør, hvor Bjærgene gentager det og gentager det og synger det fra Dal til Dal og raaber det endnu i Morgen, naar jeg vaagner! - Du trofaste Hustru!

ÆLIA

Sæt dig ved Siden af mig - - Har du en eneste Gang hørt mig nævne det Navn, siden jeg forlod Rom?

CARACALLA
koldt

Nej, din Mund har været lukket. Aften efter Aften har jeg siddet i dit Telt, siddet og stirret paa din lukkede Mund og undret mig over, hvor jeg var taalmodig.

ÆLIA

Hvorfor tav du selv?

CARACALLA

Fordi jeg ikke vilde vinde mig min Vej ved Ord, - jeg sad jo ikke i Senatet.

ÆLIA

Hvad vilde du da?

CARACALLA

Vente, - jeg vilde vente, vente til mit Billede havde pint sig ind i din Sjæl, til mit Billede stod for dig Dag og Nat, stod for dit Hads og din Fortvivlelses Blik, - du, som ikke kan undgaa mig!

ÆLIA

Tror du, jeg tænkte paa Geta, fordi jeg tav?

CARACALLA

Du tav, fordi Du ikke turde tale. Jeg har set dine Hænder søge hinanden og dine hvide Fingre flette sig, medens du forgæves ledte efter Mod! - Saa tal da nu! - Sig, hvad du vil! - i Dag døde min Taalmodighed! ... Ælia! jeg nages, nages dybere end om jeg havde tabt ti Slag, - herinde i dette stille Telt nages jeg, saa al Sans forgaar mig! - Er det mit Liv, du lurer paa, saa sig det, - jeg skal ikke dræbe dig! Jeg vil blot vide dine Tanker, fordi mine egne søger dine Dag og Nat og ikke faar Fred, før du lukker dem ind i din Sjæl! Sig mig, hvad du tænker paa! - vær ikke bange! - jeg ved jo allerede mere, end en Sjæl kan rumme, - det er kun Smaating, du kan røbe mig!

... Lad mig blive her hos dig, her paa denne lille Kreds af 396 Jord, til det dages, Ælia! De Bjærge derude kvæler mig, og Dalenes Skummelhed sluger min Aande! - nu skjuler Natten snart Bjærgene, men de staar der i Mørket, dobbelt store og dobbelt onde, fordi de er skjulte! ... Lad mig blive hos dig, Ælia! Slip mig ikke - -

ÆLIA
som har rejst sig, støttet mod Stolen, bleg og med bøjet Hoved

Hvor skulde du ellers sove?

CARACALLA
farer sammen og staar et Øjeblik, som ledte han forgæves efter Ord. Omsider stirrende paa hende

Hvorfor blegner du saa stygt! - Ælia, har jeg sejret, har jeg sejret, Ælia? - hvorfor dræber du min Jubel med din Bleghed - -

ÆLIA
uden en Bevægelse, som stivnet.

Du ved ikke, hvor lidt det er værd, du tror at have vundet.

CARACALLA

Jeg sælger Rom, jeg sælger Verden for det!

ÆLIA

Du bytter kun usselt for usselt. Du har intet vundet! Alt, hvad jeg ejede, har jeg forødt!

ser i Fortvivlelse paa ham

Caracalla! - aa gaa! - nej, du maa ikke blive - -

CARACALLA

Hvad er der! - hvad gør du!

ÆLIA

Løfter dig bort fra mit Liv, skiller os for bestandig - -

CARACALLA

Hvad er der, - Ælia!

ÆLIA

Du maa ikke spørge! - gaa, mens jeg endnu har Kræfter til at bede dig - -

CARACALLA

Vil du lade mig ene - -

ÆLIA

Hvorfor tør du ikke være ene, - vi skal være ene begge to - nu og altid! - Giv mig mit Ord tilbage!

CARACALLA

Nej! - Ser du ikke, hvor jeg trygler dig?

ÆLIA

Min Haand er ikke min egen, min Haand er hans, som du dræbte, - han holder den saa fast!

CARACALLA
river begge hendes Hænder til sig

Ælia! du er syg!

ÆLIA

Han sidder i mit Hjærte, han føder mine Ord! -

397

Caracalla! jeg elsker dig! ... Min Haand drives mod dit Hjærte, og jeg elsker dig!

CARACALLA

Jeg frygter ikke din Haand, frygter ingen! Luk dine Øjne! min Arm er om dit Liv! Jeg gaar ikke fra dig! Alle Vegne er jeg ene, - kun ikke her hos dig. Og har du luret paa mit Liv, har du kun gjort, hvad Tusinder har gjort før du. Hundreder af Kvinder har rakt Favnen mod mig, men ingens er mig som din, der lokker mig saa langt borte fra i Tvivl og Angst. Den lister jeg mig til i Natten, og den skal lukke mig inde, og du og jeg skal favne hinanden og føde en Fryd, som aldrig ender - -

ÆLIA

Tør du, - Caracalla! - er dit Mod saa vildt!

CARACALLA

Nu hvirvler min Sjæl mod din! - Ælia! løft dit Mod og lad det møde mit!

ÆLIA
river med et hastigt Greb en lille Flaske frem fra sit Bryst og knuger den ned i hans Haand.
CARACALLA
holder Haanden, lukket, hen over Teltilden og staar et Øjeblik og stirrer paa den. Saa aabner han Haanden og lader Flasken falde.
ÆLIA

Caracalla! - har du vundet!

Blege, tavse, uden at røre sig staar de over for hinanden og stirrer.

To Uger senere.

ÆLIAS Telt, halvt oplyst af et brændende Baal. Henimod Morgen.

Paa en Løjbænk ligger ÆLIA, dækket af Tæpper og Pelsværk, saa kun hendes blege Ansigt ses. CARACALLA sidder hos hende, bøjet og forvaaget. Han støtter Hovedet i sine Hænder og ser frem for sig.

ÆLIA
efter lang Tavshed, træt og anstrengt

Er du ikke gaaet? - sidder du her endnu?

CARACALLA
lyttende. Omsider, som i Kuldegys.

Er du vaagnet? - taler du til mig, Ælia?

ÆLIA
som før

Jeg kan ikke se dig, - flyt dig hen ved Ilden, saa jeg kan se dig.

398
CARACALLA
stirrende frem for sig

Hvorfor lyder din Stemme saa fjern - -

ÆLIA

Jeg kan ikke se dig, - jeg kan ikke høre, hvad du siger, - hvorfor vil du ikke flytte dig?

CARACALLA
som før

Sov! - sov!

ÆLIA

Maa jeg ikke se dig?

CARACALLA

Hvorfor vil du se mig? Du hører jo min Stemme. Menneskene skal ikke se hinanden. Menneskene skal sove eller tie, ellers volder de hinanden Fortræd.

ÆLIA

Hvad er det for en tung Lyd, jeg hører? - faa den til at standse, - den trykker mig som Jord.

CARACALLA
løfter langsomt Hovedet

Det er Regnen.

ÆLIA

Hvad er det, som lyser ned over Teltet dér?

CARACALLA

Det er Baalet, der skinner i Draaberne, - Regnen er trængt igennem.

ÆLIA

Hvor er jeg?

CARACALLA

I dit Telt, - imellem Bjærgene.

ÆLIA

Hvor jeg maa have sovet længe! - Er der gaaet lang Tid?

CARACALLA

Nu spørger du igen. Hvad nytter det at vide al Ting?

ÆLIA

Har du sejret imens?

CARACALLA

Sov! - sov!

ÆLIA

Jeg fryser, - her er koldt, - det trækker saa koldt herinde - -

CARACALLA
rejser sig og gaar langsomt hen mod Dørklappen, som han drager bedre for. Idet han vender sig for at gaa tilbage, ser ÆLIA hans Ansigt og løfter sit Hoved stift og stirrer paa ham, saa han standser for hendes Blik.
ÆLIA
med begge Hænder pressede om sit Hoved

Har jeg dræbt dig!

CARACALLA

Jeg lever, ser du jo.

ÆLIA
hastigt

Hvorfor er du saa bleg?

CARACALLA

Nu spørger du igen.

399
ÆLIA

Kom! - giv mig din Haand! - lad mig føle paa din Haand!

CARACALLA
gaar, langsomt som før, hen til hende og rækker hende sin Haand.
ÆLIA
griber den, stirrende paa ham

Hvorfor er den saa kold?

CARACALLA

Den blev vaad af Regnen, - Teltdugen var vaad.

ÆLIA

Giften? - kom jeg den alligevel i din Vin? - Sig mig det! - lagde jeg den ikke i din Haand og saa dig kaste den i Baalet? - har jeg drømt det? - sig mig det!

CARACALLA

Nej, du har ikke drømt, - din Gift er brændt.

ÆLIA

Hvad er der da? - hvorfor er du saa bleg?

CARACALLA

Stille, - jeg er jo lykkelig. Det er saa let at være lykkelig, blot man skynder sig - -

ÆLIA

Hvorfor taler du saadan? - Har jeg dræbt dig grusommere end jeg en Gang vilde? ... Cæsar!

CARACALLA
sætter sig hos hende, med Blikket mod Jorden

Du skal ikke tænke, og ikke bryde dig om Cæsar. Det er ikke Cæsar, som sidder hos dig. Kun een Gang var han her, mens du sov, og lagde sin Haand om din Strube for at trykke til, - men den havde ingen Magt, ... denne stakkels Haand, som vilde leget i din - -

Ælia, hvorfor visner din Favn, - hvorfor handler du saa ondt mod dig og mig - -

ÆLIA

Handler jeg saa ondt som du, der sidder her Dag og Nat og lader mig se paa, hvor du græmmer dig til Døde?

CARACALLA

Hvor kan jeg flytte mig? - Jeg sidder jo her naglet til min Lykke.

ÆLIA

Ja, naglet, - værre end du nogen Sinde naglede nogen levende til Korset.

CARACALLA

Sov! - sov! - sov!

ÆLIA

Jeg har sovet, - jeg er vaagnet.

CARACALLA

Ser du ikke, jeg sidder i Angst ved dine Fødder.

400

Jeg er ikke bitter. Min Mund er fuld af Bøn. Din Bleghed gør mig saa hjemløs.

ÆLIA

Ja, blev du saa lykkelig, at du blev hjemløs! Mærker du ikke, hvor tomt her er herinde, og hvor hvert Ord, vi taler til hinanden, kvæles! Har du Mod til at lyve længer?

CARACALLA

Er det kun en Løgn, at du elsker mig?

ÆLIA

Nej, jeg elsker dig, magtesløst og fortvivlet, og jeg ser, hvor du synker sammen under min Kærlighed, og hvor Fortvivlelsen sidder i din Sjæl - - Gaa! gaa! og lad mig ligge her og dø! - Hvorfor sidder du her? - Jeg kunde ingen Lykke give dig, og alt dit Mod og al din Vilje hjalp ingen Ting. - Hvorfor fulgte jeg dig! hvorfor fik du mig i din Vold! - Har jeg røvet dig din Vilje! - Caracalla! - Cæsar! - løb, langt her fra -

CARACALLA
sammensunken

Lad mig sidde her hos dig, - jeg tør ikke være ene - -

ÆLIA
griber ham om Hovedet og vender hans Ansigt op mod sit

Se paa mig, du, som aldrig blev træt af at vove - - Ligner du ham? - er du Geta?

CARACALLA

Nej, mindre end han. Han var den stærkeste. ... Geta, som myrder sin Broder!

ÆLIA

Gaa, Caracalla! - hævn dig! - dræb! gaa og dræb, til du bliver træt, til du vaagner, til du bliver dig selv! ... Nu maa du handle - -

CARACALLA

Lad mig sidde her og se dig, - jeg maa se dig! Nætter og Dage har jeg siddet her og tænkt Og de lange Timer har lært mig, at ingen Mand er lykkelig, ingen og ingen Steder. Lykken er ingen Ting. Alting synker sammen for det ene at se sin Sjæl bunden til en anden. Der gives ingen Spørgsmaal, ingen Tvivl, ingen Løgn og intet Svar, - der gives kun det ene, bunden!

ÆLIA

Hvorfor lokker du mig, - det er for silde!

CARACALLA

Jeg lokker dig ikke. Det er min Sjæl, som raaber 401 til dig. Du har lagt din Haand paa min Sjæl - - Det, at du ikke vilde dræbe mig, det, at du ikke kunde ... Din Dom gav mig et Øjeblik saa dyb en Fred! Vakler du bort fra mig nu, slipper du mig nu, du, hvis stumme Blik sagde mig, at min Sjæl var værd sit Liv - -

ÆLIA

Hører du, du skal handle! - grusomt om du vil! lige meget hvad! dræb, til du har mistet Mindet om mig og min onde, forvirrede Gerning!

CARACALLA

Til du rejser dig igen, bliver jeg siddende her.

ÆLIA

Cæsar!

CARACALLA

Ser du saa koldt, at du ser Cæsar?

ÆLIA
famler efter hans Haand

Jeg vilde dø lykkelig, hvis jeg saa Cæsar!

CARACALLA

Hvorfor aander du saa underligt? - sov og drøm om Syriens Sol! - Jeg bryder Lejren af i Morgen, - om et Par Timer. Der er mildt og varmt i Syrien! ... Du ved ikke, hvad du siger. Din lille, hvide Haand kan ikke handle ondt, den beder saa stilfærdigt om Beskyttelse - -

stirrer paa ÆLIA, der er sunken tilbage i Puderne og bevæger Armene, som vilde hun gribe noget.

Hvad er der? - Ælia! - hvad vil du?

Idet samme skyder MAKRINUS forsigtig Teltets Dørklap til Side og træder ubemærket ind. Et Vindstød faar Teltdugen til at klapre.

CARACALLA
vender sig langsomt, rejser sig og staar en Tid og ser paa ham; styrter pludselig imod ham og griber ham i Struben. Hviskende

Snigmorder!

MAKRINUS
gør sig med et Ryk fri og løser sit Sværd og rækker ham det
CARACALLA
kaster det paa Gulvet. Som før, hviskende

Lurer du? - vaager du? - kan du ikke vente længer?

MAKRINUS
roligt

Altsaa Cæsar lever!

CARACALLA

Vilde du lytte til mit Aandedræt? - troede du, jeg sov?

MAKRINUS

Her stod ingen Vagt. Tilgiv, at jeg gik lige ind!

CARACALLA

Du kom for tidligt, Opilius Makrinus!

402
MAKRINUS

Jeg har været her de sidste Nætter. Legionerne er blevet efterladende. De raaber paa Cæsar.

CARACALLA

Gaa til Cæsars Telt!

MAKRINUS

Cæsars Telt staar tomt.

CARACALLA

Saa led.

MAKRINUS

Hvorfor taler du saa bittert? Du letter mig ikke min Hensigt.

CARACALLA

Dit Sværd ligger der!

MAKRINUS

Mit Sværd har jeg lagt i din Haand. Hvad jeg saa kom her for, i dette Øjeblik er mit Liv dit.

CARACALLA

Kryber du, Hund!

MAKRINUS

Jeg sælger dig dit Liv for mit. Vis dig for Legionerne.

CARACALLA

Og hvis jeg siger: Gaa! - hvad saa?

MAKRINUS

Lad Legionerne se dig!

CARACALLA

Skynd dig! - svar mig!

MAKRINUS
staar en Stund tavs og stirrer paa ÆLIA, der ligger stille hen. Ser saa paa CARACALLA, bleg

Har du dræbt hende - -

CARACALLA
rolig, uden at tage Øjnene fra ham

Ræk mig dit Sværd!

MAKRINUS
bøjer sig og ser koldt paa ham, idet han rækker ham det
CARACALLA
lægger Sværdet over ÆLIAS Leje. Mod MAKRINUS

Blev du angst? - aandede Døden paa dig? - faldt dine Planer sammen? Sank dem op igen og gaa!

Vi to lever, Makrinus!

bliver staaende, til Teltklappen er falden for efter MAKRINUS, vender sig saa mod ÆLIAS Leje og bøjer sig ned over hende med sin Haand hvilende paa hendes Pande. Hviskende

Ælia! ... Ælia! ... Sover du? drømmer du, som jeg bad dig drømme? - Drøm bestandigt, Ælia, at ikke din og min Fattigdom skal tage dit Liv! - Hvorfor visner du? - hvorfor sank dine Arme ned, da du vilde favne mig? Er det din og min Færd, som er over os? Hersker døde over dem, som lever? Ælia, hvad 403 er da Livets Ret? Hvem er det, som binder min Vilje, naar jeg drives mod dit Skød? Ejer jeg ingen Ting mere, intet andet end min Ret til at staa her og se paa dig, den og mine Sanser og ingen Ting mere? Disse Ord, jeg taler, er mig lede og uden Nytte, de er min Munds Vejr, og jeg taler dem, fordi de siger mig det ene usle, at jeg lever, og dette usle fylder mig netop saa meget som det idelig og idelig at dreje en Ring rundt paa en Finger. Jeg staar her med alle mine Sanser som med et sindrigt Hjulværk, der er dumt, fordi det er til ingen Nytte, saa uhyre dumt, fordi dets Sindrighed er uendelig stor og anbragt i en Ensomhed, hvor al Sindrighed er overflødig ... Er jeg blevet Geta? Hvorfor hviler du da ikke hos mig? Jeg vandt jo over dig - og vandt dig ikke. Ælia, hundrede Sværd har været rettet mod mit Liv, men ikke et har bragt mig til at skælve, som mit Sind skælver nu i dets magtesløse Drift mod dig. Du, som kaldte mig den største, som lever, - ser du ikke, at den største, som lever, vakler, fordi denne lille usynlige Stræng, der binder ham til dig, brister?

... Ælia! Ælia! vaagn! Det er Cæsar, som kalder, Cæsar som tigger for sit Liv, Cæsar som raaber paa dig højere end paa alle Roms Legioner!

... Hvorfor stirrer du saa stift? - Hvem ser du der paa Teltets Væg? - Hvorfor rører du dig ikke? - Hvorfor vender du dig ikke om imod mig? - Hvorfor ligger dine Fingre saa stift i mine? - luk dem om mine!

slipper pludselig hendes Haand som for et Stik og staar rank og ubevægelig med Øjnene hæftede paa hendes Ansigt. Tier længe. Omsider, hen for sig

Ser Døden saaledes ud, naar den kommer i Fred - -

Hører du mig ikke længer, Ælia, ikke min Stemme engang - død, - stum og døv og blind - et stakkels Lig!

i pludselig ubehersket Voldsomhed

Stir ikke saa hæsligt! Du lyver i din Død! Retfærdigheden er et Krysterord, opfundet af en jammerlig, som en Dag blev angst 404 for sin egen Jammerligheds Følger! ... Der er ingen Retfærdighed, kun Hævn!

bøjer sig ned over hendes Ansigt, halvt hviskende

Og ingens Hævn er hed som dens, hvis Glæde blev slaaet ham af Haanden, da han løftede den højest!

... For min Hævns Skyld skal jeg leve og hade Menneskene for deres Livs Elendighed og dræbe dem, til Jorden ligger tom og nøgen for Regn og Sol, dræbe dem, som du bad, i dit Navn, Ælia!

tager MAKRINUS' Sværd og ser endnu en Gang tavs paa hende. Omsider

Ve den Lykke, Kvinder bringer Mænd!

Gaar mod Teltets Udgang.